Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Uluslararası Enerji Hukuku Politikaları

Uluslararası Enerji Hukuku Politikaları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0303 Uluslararası Enerji Hukuku Politikaları 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir rol oynayan enerji hukuku politikalarını anlamalarını sağlamak ve bu özel alandaki düzenlemeleri normalde uygulanandan daha geniş bir kapsamda etraflıca incelemektir. Düzenlemeler, devlet politikaları ve doğal kaynakların kullanımı arasındaki ilişki uluslararası hukuk çerçevesinde incelenecektir.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan KÖNİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
Temel Kaynaklar -Energy Law in Europe - National, EU and International Regulation, edited by Martha Roggenkamp, Catherine Redgwell, Inigo del Guayo and Anita Rønne, Oxford University Press, 2007
Diğer Kaynaklar -Uluslararası Antlaşmalar

-Makaleler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası enerji hukuku politikalarına giriş Anlatım
2. Hafta Avrupa Enerji Şartı Antlaşması ve Enerji Güvenliği Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
3. Hafta Devletlerin Doğal Kaynaklar Üzerindeki Hakları Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
4. Hafta Enerji kaynakları türleri ve bunların hukuki statüleri Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
5. Hafta Fosil Yakıtlarının Araştırılması ve Kullanımı, Özel Yağlar ve Gazlar Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
6. Hafta Fosil Yakıtlarının Araştırılması ve Kullanımı, Özel Yağlar ve Gazlar Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
7. Hafta Yenilenebilir enerji kaynaklarıNükleer Enerji Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
8. Hafta Nükleer Enerji Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
9. Hafta İklim Değişikliğinin enerji hukuku politikalarına etkisi Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
10. Hafta Enerji politikalarının belirlenmesi ve karar mekanizmalarının işleyişi Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
11. Hafta Uluslararası enerji piyasasının yapısı Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
12. Hafta Uluslararası enerji dolaşımı kuralları Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
13. Hafta Uluslararası enerji yatırımlarına tanınan kolaylıklar Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
14. Hafta Uluslararası enerji hukukunda uyuşmazlıkların çözüm yolları Enerji hukukunun geleceği Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
15. Hafta Final Sınavları
16. Hafta Final Sınavları
17. Hafta Final Sınavları
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Enerji kaynaklarının türlerini tasnif etmek.
ÖÇ-2Ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji hukuku politikalarının etkileşimini incelemek
ÖÇ-3Uluslararası enerji politikalarının hukuki düzenlemelere etkisini saptamak
ÖÇ-4Enerji politikalarının belirlenmesinde karar mekanizmalarının işleyişini değerlendirmek
ÖÇ-5Uluslararası enerji dolaşım kurallarını analiz etmek.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5