Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0278 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Dersin amacı, denizcilikle ilgili uluslararası kural ve standartların gelişimi; Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yapısı, faaliyetleri ve denizcilik açısından önemi; deniz çevresinin korunması, denizcilik emniyeti ve denizcilik güvenliğinin sağlanması, sorumluluk ve tazminat gibi konulardaki uluslararası düzenlemeler konusunda öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesini sağlamaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Öğrencilerin ödev hazırlaması gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Sözlü anlatım, tartışma, vaka analizi, proje,demonstrasyon.
Temel Kaynaklar -
Donald R Rothwell , Tim Stephens ,The International Law of the Sea , Hart Publishing , 2010, ISBN-13: 978-1841132570
Simon Baughen, Shipping Law , Routledge-Cavendish; 4 edition , 2009, ISBN-13: 978-0415487191
Diğer Kaynaklar -
Louis B. Sohn , John E. Noyes , Kristen Gustafson Juras , Erik Franckx , The Law of the Sea in a Nutshell, 2d (In a Nutshell (West Publishing)), West; 2 edition, 2010 , ISBN-13: 978-0314169419

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Denizcilikle ilgili uluslararası kural ve standartların gelişimi Sözlü Anlatım
2. Hafta Denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmelerin genel çerçevesi, temel kavramlar Sözlü Anlatım
3. Hafta 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yapısı ve çalışmaları Sözlü Anlatım
4. Hafta Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslarası Sözleşme (MARPOL)” Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
5. Hafta Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: “Açık Denizde Petrol Kirliliğine Neden Olan Kazalara Müdahaleye İlişkin Uluslararası Sözleşme”, “Atıkların ve Diğer Maddelerin Suya Batırılması Yoluyla Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Sözleşmesi”, “Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi” Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
6. Hafta Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: “Gemi Geri Dönüşümü Sözleşmesi” Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
7. Hafta Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeler: diğer sözleşmeler Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
8. Hafta Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: “Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
9. Hafta Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: “Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kuralları Sözleşmesi” Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
10. Hafta Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: “Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme” Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
11. Hafta Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: “Seyir Emniyetine Karşı Yürütülen Yasadışı Faaliyetlerin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme” Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
12. Hafta Denizcilik emniyetinin ve denizcilik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler: diğer uluslararası sözleşmeler Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
13. Hafta Sorumluluk ve tazminata ilişkin uluslararası sözleşmeler Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
14. Hafta Sorumluluk ve tazminata ilişkin uluslararası sözleşmeler (devam) Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Proje
15. Hafta Final Sınavı Haftası
16. Hafta Final Sınavı Haftası
17. Hafta Final Sınavı Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Final 1 50


ÖÇ-1Denizcilikle ilgili uluslararası düzenlemelerin hukuki çerçevesi konusunda bilgi sahibi olunması.
ÖÇ-2Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yapısı ve çalışmaları konusunda bilgi sahibi olunması
ÖÇ-3Denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve uluslararası standartların denetlenmesi (bayrak devleti denetimi, kıyı devleti denetimi ve liman devleti denetimi) konusunda bilgi sahibi olunması
ÖÇ-4Deniz çevresinin korunması ile ilgili sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi
ÖÇ-5Denizcilik emniyeti, denizcilik güvenliği, sorumluluk tazminat ve diğer konulara ilişkin uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi
ÖÇ-6Denizcilikle ilgili ulusal ve uluslarararası kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6