Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri

Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
 Bir ülkenin ulusal medyasının küreselleşme dönemine giren dünyadan soyutlamak olası değildir. Bu nedenle gerek tecimsel gerekse kamusal Türk televizyonlarının yapılarındaki hantal durum, personel, teknik, etik, küresel ve tüm mesleki sorunlarının küreselleşen dünya sorunları ile yarışacak ve mücadele edecek duruma getirilmesi gerekir. Bugün Türk medyasına teknoloji Batı standartları ile başa baş duruma gelse de içerik yönünden aynı noktada olduğu söylenemez. Özellikle Avrupa ve Amerika medyasının özgürlükçü düşünceye dayalı bağımsız ve çabuk yayın sistemi ile yarışabilmek için önce iyi eğitim görmüş elemanlara gereksinim var. Bu elemanların yetişebilmesi ‘iletişim sanatları’nı ciddi bir şekilde veren üniversitelerle temin edilebilir. Genel kültürü, 21. Asrın genel kültürü ile donatılmış; fikir yapıları dünya insanlığına hizmet verecek öğrenciler yetiştirmekle olasıdır. Bu bir çağdaşlaşma, çağcıllaşma gelişen insanlığın hizmetinde olmaktır.
Ön Koşullar Yok.
Eş Koşullar Yok.
Özel Koşullar Yok.
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör.Selen Butgel Tunalı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 16:00-17:45, Şirinevler Yerleşkesi, 302. Cuma, 16:00-17:45 Ataköy Yerleşkesi, Amfi B12
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör.Selen Butgel Tunalı 14:00-15:00, Ataköy yerleşkesi, 1-D-08.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

Kuramsal ve tartışma.

Temel Kaynaklar  - Özdemir, Sadi. Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, İstanbul: Timaş Yayınları,1998.
-Adaklı, Gülseren. Türkiye’de Medya Endüstrisi,İstanbul:Ütopya Yayınları, 2006.
 
- Aydoğan, Filiz. Küresel Medya, İstanbul:Beta Yayınları, 2011.
 
- Mutlu, Erol. Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, İstanbul:Ütopya Yayınları, 2005.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Öğrenciye medya felsefesinin anlatılması gazete, radyo, tv, internetin tarihçesi üzerinde durulması. Sözlü anlatım
2. Hafta Öğrenciye medya felsefesinin anlatılması gazete, radyo, tv, internetin tarihçesi üzerinde durulması. Sözlü anlatım
3. Hafta Medyanın tarihsel gelişmesinde Türk medyasının gelişme evreleri ve eğitim sisteminin incelenmesi. Sözlü anlatım
4. Hafta Medyanın tarihsel gelişmesinde Türk medyasının gelişme evreleri ve eğitim sisteminin incelenmesi. Sözlü anlatım
5. Hafta Medyanın içeriğinin oluşturulması. Öğrencinin uygulama yapması sağlanarak konuyu kavramasını sağlamak. Sözlü anlatım
6. Hafta Yazılı basın ile görsel nitelikli basında programların ve yazıların farklılıkları görsel ve görsel olmayan medyanın hizmet çizgileri. Sözlü anlatım
7. Hafta Vize Vize
8. Hafta Düşünsel nitelikli programlar, belgesel nitelikli programlar, eğlence nitelikli programlar arasındaki farklar ve uygulama yolları ve bu konuda ulusal medya ile evrensel medyanın karşılaştırılması. Sözlü anlatım
9. Hafta Düşünsel nitelikli programlar, belgesel nitelikli programlar, eğlence nitelikli programlar arasındaki farklar ve uygulama yolları ve bu konuda ulusal medya ile evrensel medyanın karşılaştırılması. Sözlü anlatım
10. Hafta Eğitim gören öğrencinin kısada olsa teknikle ilgili bilgi edinmesi. Kamera önü veya kamera arkası ışık veya dekor üzerine bir genel kültür elde etmesi. Sözlü anlatım
11. Hafta Eğitim gören öğrencinin kısada olsa teknikle ilgili bilgi edinmesi. Kamera önü veya kamera arkası ışık veya dekor üzerine bir genel kültür elde etmesi. Sözlü anlatım
12. Hafta Senaryo derslerini almış olan öğrencilerin uygulama alanına sokulması. Sözlü anlatım
13. Hafta Öğrencilerin bu ders kapsamında edindiği bilgileri uygulaması. Yazılı basın için haber, röportaj, fotoğraf; görsel medya için kamera kullanımı, haber, söyleşi, röportaj yapmaları. Sözlü anlatım
14. Hafta Öğrencilerin bu ders kapsamında edindiği bilgileri uygulaması. Yazılı basın için haber, röportaj, fotoğraf; görsel medya için kamera kullanımı, haber, söyleşi, röportaj yapmaları. Sözlü anlatım
15. Hafta Final Final
16. Hafta Final Final
17. Hafta Final Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 14 5
Final 1 60