Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Spor Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0247 Spor Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Türkiye ve Dünyada Spor Hukukunun Gelişimi, Sporun Teşkilatlanması, Spor Uyuşmazlıkların Çözümü ve Spor Hukuku Mevzuatı ile ilgili bilgi vermek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Fatih Gündoğdu
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Hukuk Fakültesi, Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Spor Hukukuna Giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Temel İnsan Hakları ve Spor Sözlü anlatım
3. Hafta Spor Hukuku Kaynakları Sözlü anlatım
4. Hafta Dünyada ve Türkiye’de Sportif Yapılanma Sözlü anlatım
5. Hafta Sporda Yönetim ve Organizasyon Sözlü anlatım
6. Hafta Sporcu-Kulüp, Kulüp-Federasyon, Sporcu Federasyon İlişkileri Sözlü anlatım
7. Hafta Sporda Disiplinin Sağlanması Sözlü anlatım
8. Hafta vize haftası
9. Hafta Sporda Dopingle Mücadele Sözlü anlatım
10. Hafta Spor Müsabakalında Şiddet ve Disiplinsizliğin Önlenmesi Sözlü anlatım
11. Hafta Spor Sözleşmeleri I Sözlü anlatım , Uygulama
12. Hafta Spor Sözleşmeleri II Sözlü anlatım , Uygulama
13. Hafta Sporda Hukuki Sorumluluk Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Spor Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümü I, Spor Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümü II Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL HAFTASI
16. Hafta FİNAL HAFTASI
17. Hafta FİNAL HAFTASI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Spor Hukukunun Kaynakları Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır
ÖÇ-22.Sporda Yönetim Yapısını ve Spor Teşkilatlarının Çalışma Usulleri Hakkında Bilgisi Sahibi Olacaktır.
ÖÇ-33.Sporda Disiplin kavramı ve Müsabakalarda Sporcuların Doping Yapmalarının Önlenmesi İçin Alınan Önlemlerin Neler Olduğu Hususlarında Bilgi Sahibi Olacaktır
ÖÇ-44.Sporda Şiddet Yasasıyla Getirilen Yükümlülükler ve Bu Yükümlülüklere Aykırılık Halinde Öngörülen Yaptırımları Öğrenecektir
ÖÇ-55.Spor Hukukuna İlişkin Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelerde Tarafların Yükümlülükleri ve Sözleşmelere Aykırılığın Sonuçları Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır
ÖÇ-66.Spor Alanında Meydana Gelen Uyuşmazlıkların Çözümü Hakkında Detaylı Bilgi Sahibi Olacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6