Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Tebligat Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0246 Tebligat Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için başlangıç noktası olan tebligat hukukuna ilişkin genel bilgilerin verilmesi ile bu hukuk alanına ilişkin temel düzeyde bilgilerin öğretilmesi.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Ögr. Gör. Mahmut Bilgen
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 11:00-12:45, Şirinevler Yerleşkesi,Zemin Kat Adalet Amfisi
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 13:00-14:00 2. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, vakıa analizi
Temel Kaynaklar 1) Tebligat Hukuku, Ejder Yılmaz-Tacar Çağlar, Yetkin Yayınları, Ankara 2007, ISBN 9789754643442

2) Tebligat Hukuku, Ahmet Cemal Ruhi, Seçkin Yayınları, Ankara 2011,  ISBN 9789753476997.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta -Tebligat Kavramı ve Tanımı -Tebligata İlişkin Hukuk Kurallarının Önemi ve Niteliği SA
2. Hafta -Tebligat Hukukunun Kaynakları SA
3. Hafta -Tebligat Türleri SA
4. Hafta -Tebligatın Hangi Yolla Yapılacağı SA
5. Hafta -Tebligat Evrakının Hazırlanması SA
6. Hafta -Tebligatın Ne Zaman ve Nerede Yapılacağı SA, VA
7. Hafta -Tebligatın Kimlere Yapılacağı SA, VA
8. Hafta VİZE SINAVI
9. Hafta -Tebligatın Yapılamaması SA
10. Hafta -İlân Yoluyla Tebligat SA
11. Hafta -Tebligatın Usulüne Aykırı Olarak Yapılması SA, VA
12. Hafta -Yurt Dışına Tebligat SA
13. Hafta -Yurt Dışından Türkiye’ye Tebligat SA
14. Hafta -Türkiye’de Bulunan Yabancıya Tebligat SA
15. Hafta FİNAL SINAVLARI
16. Hafta FİNAL SINAVLARI
17. Hafta FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1-Tebligat hukukuna ilişkin genel bilgilerin verilmesi ile bu hukuk alanına ilişkin temel bir bilgi düzeyine ulaşılması.
ÖÇ-2-Tebligatın ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin bilgiler sayesinde öğrenci, şekli bir hukuk dalı olan tebligat hukukunun yanlış uygulanması suretiyle gerek davaların gerekse icra takiplerinin uzamasını önleyecek işlemleri yapma becerisi kazanma.
ÖÇ-3-Tebligatın kimlere yapılacağını öğrenmek suretiyle uygulamada karşılaşılabilecek usulsüz tebligatlara karşı zamanında gerekli itirazları yapma yetisi kazandırılması.
ÖÇ-4-Usulsüz tebligat ile ilgili bilgilerin öğrenciye verilmesiyle, gerek usulsüz tebligat ile ilgili sorunları çözme gerekse usulsüz tebligatın öğrenilmesiyle geçerlilik kazanacağını bilmemekten kaynaklanan dezavantajları aşması amaçlanmaktadır.
ÖÇ-5-İlân yoluyla tebligata ilişkin bilgiler sayesinde adresi tespit edilemeyen muhatabın adresinin nasıl araştırması gerektiğini ve tüm araştırmalara rağmen adres tespit edilemeyen muhataba ilân yoluyla tebligatın nasıl yapılacağını konusunda bilgi sahibi olma.
ÖÇ-6-Yurt dışına ve yurt dışında tebligat ile ilgili bilgiler ile de, yabancı ülkelere tebligat ve yabancı ülkelerde tebligat ile ilgili karşılaşılan sorunların aşılması konusunda bilgi sahibi olma.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6