Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Hava ve Uzay Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0235 Hava ve Uzay Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Dersin amacı, hava ve uzay hukukunun ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme ve uygulamalarının aktarılarak güncel gelişmeler ve sorunların irdelenmesidir.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Öğrencilerin ödev hazırlamaları gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Anlatım, tartışma, soru-cevap
Temel Kaynaklar -

Mesut Önen, Hava ve Uzay Hukuku Ders Notları
Diğer Kaynaklar Paul B. Larsen, John Gillick,  Joseph Sweeney , Aviation Law: Cases, Laws, and Related Sources, Hotei Publishing, 2006, ISBN: 978-1571053404
-Diederiks-Verschoor, M Butler, Introduction to Air Law, Kluwer Law International; 8th Revised edition, 2006, ISBN: 978-9041124586
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Havacılık Faaliyetleri - Uzay Faaliyetleri Sözlü Anlatım, Tartışma
2. Hafta Hava Hukuku - Uzay Hukuku - Kaynaklar Sözlü Anlatım, Tartışma
3. Hafta Hava Sahasının Hukuki Statüsü Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
4. Hafta Uzay Faaliyetlerinin Hukuki Düzenlemeleri Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
5. Hafta Hava Araçlarının - Uzay Araçlarının Tescilleri Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
6. Hafta Astronotların Kurtarılması ve Uzay Araçlarının Geri Verilmesi Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
7. Hafta Havayolu ile Taşımalar Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
8. Hafta Havayolu ile Taşımalar Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
9. Hafta Hava Araçlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Sorumluluk Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
10. Hafta Uzay Araçlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Sorumluluk Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
11. Hafta Frekans Bandlarının ve Jeostasyoner Uydu Yörüngesinin Kullanımı Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
12. Hafta Uydular Aracılığı ile Teledeteksiyon Sözlü Anlatım, Tartışma
13. Hafta Atmosfer-ötesi Uzay ve Askeri Faaliyetler Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
14. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1Hava hukukunun ve uzay hukukunun temel kurallarını ana hatlarıyla belirtmek
ÖÇ-2Ulusal sivil havacılık uygulamalarının uluslararası kurallara uygunluğunu tespit etmek
ÖÇ-3Uzay hukukuna yönelik yeni gelişmeleri değerlendirmek
ÖÇ-4Hava hukuku ve uzay hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı karşılaştırmak
ÖÇ-5Hava ve uzay sahasında mülkiyet ve egemenlik konularında çıkarımlarda bulunmak
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5