Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Tüketicinin Korunması Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0234 Tüketicinin Korunması Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Tüketici Hukukunun Temel Kavramlarını Ortaya Koyarak Tüketicinin Taraf Olduğu Sözleşmeleri ve Bu Çerçevede Tüketinin Sahip Olduğu Hakları İncelemek
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Fatih Gündoğdu
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Hukuk Fakültesi Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar -Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Tüketici Hukuku Kitapları
Diğer Kaynaklar -Yargı İçtihatları, Konuyla İlgili Hukuk Doktrini
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulama Alanı ve Tüketici Kavramı Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Tüketici Sözleşmelerinin Unsurları Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Tabi Mal ve Hizmetler Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Ayıba Karşı Tekeffül/Sorumluluk Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Ayıba Karşı Tekeffülden Dolayı Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar ve Ayıba Karşı Tekeffülde Zamanaşımı Süresi Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Sözleşme Yapma Mecburiyeti Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Haksız Şartların Sınırlandırılması Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Özel Düzenlenen Sözleşme Tipleri - Taksitle Satım, Devre Tatil Sözleşmesi Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Paket Tur ve Kampanyalı Satışlar Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Kapıdan Satışlar ve Mesafeli Sözleşmeler Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Tüketici Kredisi ve Kredi Kartları Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Süreli Yayınlar ve Abonelik Sözleşmeleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Yeralan Bazı Özel Yükümlülükler Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulama Alanını Hakkında Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olması
ÖÇ-22.Hangi İşlemerln Tüketici İşlemi Olduğunu Ayırdedebilecek Yeteneğe Sahip Olacaktır.
ÖÇ-33.Tüketici İşlemlerinden Kaynaklanan Sorunlarda Tüketicinin Ne Gibi Haklara Sahip Olduğunu Bilecektir
ÖÇ-44.Tüketicinin Sahip Olduğu Haklarını Nasıl ve Ne Zaman Kullanması Gerektiğini Bilecektir.
ÖÇ-55.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Düzenlenen Sözleşme Tipleri Hakkında Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5