Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Medeni Hukuk II (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK2101 2 Medeni Hukuk II (Çift) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Aile hukukunun anlamını, kurumlarını ve temel kavramlarını öğrencilere aktarmak
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bellican, Yrd. Doç. Dr. Fatih Gündoğdu
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Hukuk Fakültesi Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Temel Kaynaklar -Medeni Kanun, Aile Hukukuna ilişkin Ders Kitapları

Örnek Niteliğinde :

- Türk Özel Hukuku Cilt:3 (Aile Hukuku), Prof.Dr. Mustafa DURAL - Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ - Doç.Dr. Mustafa ALPER GÜMÜŞ, Filiz Kitabevi 2016.


- Aile Hukuku, Prof.Dr. Turgut Akıntürk - Yard.Doç.Dr. Derya Ateş Karaman, Beta 2016.
 
Diğer Kaynaklar -Yargı İçtihatları ve Konuyla İlgili Hukuk Öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Aile Hukukuna Giriş, Nişanlanma Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta NişanlılığınHükümleri ve Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Evlenmenin Hukuki Niteliği, Evlenme İçin Aranan Şartlar, Evlenmenin Hükümsüzlüğü Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Ölüm ve Gaiplik, Boşanma,Boşanma Sebepleri Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Boşanma Davası ve Dava Sonucunda Verilecek Karar Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Evlilik Birliğinin Organizasyonu Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta VİZE HAFTASI
8. Hafta Evlilik Birliğinin Korunması Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Mal Rejimi Hukukunun Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Seçimlik Mal Rejimleri Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Kan Bağına Dayanan Soybağının Kurulması Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Soybağının Hükümleri, Yardım Nafakası, Ev Düzeni, Aile Malları Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Vesayet Hukuku, Dar Anlamda Vesayet, Vesayet İşlerinde Yetkili Mahkeme, Vasi Atanması, Vesayetin Yürütümü, Vesayet Dairelerinin Görevleri, Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Vesayet Organlarının Sorumluluğu Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Aile Hukukunun temel kurumları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaktır
ÖÇ-22.Evlilik Birliğinin kurulması, ve sona ermesine ilişkin hukusal sorunların irdeleyebilecek yeteneğe sahip olacaktır.
ÖÇ-33.Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
ÖÇ-44.Soybağı ve Evlat Edinme ile ilgili hukuksal sorunları çözebilecek yeteneğe sahip olacaktır
ÖÇ-55.Velayet ve vesayet kurumlarını ayrıntılı bilgi edinecektir
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5