Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilişim Suçları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0263 Bilişim Suçları 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Bilişim alanında son yıllarda artan bir hızla ortaya çıkan gelişmeler ve bu gelişmelerin insanlığa sunduğu yeni olanakların hukuka aykırı amaçlarla kullanılması ve bunun sonucu olarak hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme, hakaret, belgede sahtecilik gibi klasik suç tiplerinin bilişim alanında gerçekleşen ihlalleri engellemekte yetersiz kalması, bilişim suçları konusunda yeni çalışmalar yapmayı gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda bu dersle öğrencilerin bilişim alanında işlenen suçlar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Yasemin Filiz Saygılar Kırıt
Asistanlar Yrd.Doç.Dr.Özge Sırma-Yrd.Doç.Dr.Yasemin Filiz Saygılar Kırıt
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -
Prof.Dr. Durmuş Tezcan- Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem- Yrd.Doç.Dr.r. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin 2010, ISBN 975-02-1368-7

Muammer Ketizmen, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Adalet 2008, ISBN 9786055980184
Diğer Kaynaklar -Prof.Dr. Kayıhan İçel, Özel Yaşam Medya ve Ceza Hukuku, Seçkin 2007, ISBN 978-975-02-0364-0
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel olarak bilişim hukuku SA
2. Hafta Özel hayat kavramı SA
3. Hafta Özel hayatın sınırlarının belirlenmesi SA,U
4. Hafta Bilişim sistemi kavramı SA,U
5. Hafta Bilişim sistemi ve sistem içerisindeki veriler SA,U
6. Hafta Genel olarak bilişim suçları SA,U
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Klasik suç tiplerinin bilişim ceza hukukundaki yeri SA
9. Hafta Genel olarak bilişim sistemi kavramı SA
10. Hafta Bilişim sistemine girme ve orada kalma suçu SA
11. Hafta Veri kavramı SA,U
12. Hafta Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme, veya değiştirme suçu SA,U
13. Hafta Banka ve kredi kartı kavramı SA,U
14. Hafta Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu SA,U
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Bilişim hukuku hakkında genel bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-2Özel hayat kavramının irdelenmesi ve sınırlarının belirlenmesi yeteneğine sahip olmak
ÖÇ-3Bilişim suçları konusunda teknik bilgiye ilişkin kavramların öğrenilmesi
ÖÇ-4Bilişim sistemine girme ve orada kalma suçu hakkında bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-5Bilişim sistemini bozma verileri yok etme veya değiştirme suçu konusunu öğrenme.
ÖÇ-6Banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçu hakkında bilgi edinme.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6