Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Ceza Hukuku Özel Hükümler I (Çift)

Ceza Hukuku Özel Hükümler I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK5103 5 Ceza Hukuku Özel Hükümler I (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Ceza Özel Hukuku I dersi ile amaçlanan, yeni Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin genel gözlemlerin öğrencilere öğretilmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, belli suç tipleri ile korunan hukuksal yarar, fail, mağdur, maddi unsur, hukuka uygunluk nedenleri, manevi unsur, teşebbüs, içtima ve iştirak konularında ayrıntıların aktarılmasıdır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Efser Erden Tütüncü
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 14.00-15.45, Şirinevler Yerleşkesi, Amfi II
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 10.00-11.00 Şirinevler Yerleşkesi, H-603
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma

 
Temel Kaynaklar - Prof.Dr. Durmuş Tezcan- Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem- Yrd.Doç.Dr. R.Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık 2017
- Prof. Dr. Durmuş Tezcan- Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem- Yrd.Doç.Dr. Candide Şentürk- Yrd.Doç.Dr. Efser ERDEN TÜTÜNCÜ, Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar,  Seçkin Yayıncılık 2017
Diğer Kaynaklar - Ceza hukuku özel hükümlere ilişkin diğer ders ve pratik çalışma kitapları

- Yargıtay kararları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası suçlar: Soykırım, İnsanlığa karşı suçlar SA
2. Hafta Uluslararası suçlar: Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti suçları SA
3. Hafta Kişilere karşı suçlar: Hayata karşı suçlar SA
4. Hafta Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: kasten ve taksirle yaralama suçları SA,U
5. Hafta İşkence ve eziyet SA,U
6. Hafta Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: Cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu SA,U
7. Hafta Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve cinsel taciz suçu SA
8. Hafta Tehdit suçu SA
9. Hafta Şantaj suçu SA
10. Hafta Cebir suçu SA
11. Hafta Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçu SA,U
12. Hafta Konut dokunulmazlığının ihlali suçu SA,U
13. Hafta Şerefe Karşı Suçlar SA,U
14. Hafta Özel hayatın gizliliğine karşı suçlar SA,U
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Yeni Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin genel gözlemlerin irdelenmesi
ÖÇ-2Uluslar arası suçlar kapsamında yer alan soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları hakkında genel bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-3Suç genel teorisi çerçevesinde insan öldürme ve yaralama suçlarının farklarını incelemek
ÖÇ-4İşkence ve eziyet suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-5Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hürriyete karşı suçlar bölümünde yer alan çeşitli suçların öğrenilmesi.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5