Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI2001 2 İngilizce II 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı

Bu dönem boyunca öğrencilerimize başlangıç düzeyinde bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli basit konular hakkında konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Okt.Özay ŞEKER, Okt.Dilek MURATLI, Okt.Seval SARIYILDIZ, Okt.Bilge KIRAN, Okt. Aysun AĞAN, Okt.Feride Z.GÜDER
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Salı, İncirli MYO Binası 3B-06 - 9:00-12:00 Çarşamba, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Perşembe, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Cuma, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Pazartesi, Eski MYO Binası D-208 - 9:00-12:00 Salı, Eski MYO Binası D-208 - 9:00-12:00 Çarşamba, Eski MYO Binası D-208 - 9:00-12:00 Perşembe MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Cuma, Eski MYO Binası D-209 - 9:00-12:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Okt. Ebru TEMİZ, Okt. Seval AKSU, Okt. Aysun AĞAN, Okt. Dilek MURATLI, Okt. Bilge KIRAN, Okt. Mehmet ALTAY, Okt. Oktay ESER
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler; Soru-Cevap-Sonuç çıkarma ve 4 temel dil becerilerini geliştirme odaklı eğitim metodları.
Temel Kaynaklar GLOBAL BEGINNER & GLOBAL ELEMENTARY Teacher's Book & Student's Book, E-Workbook, Student's MultiROM, Teacher's DVD
Diğer Kaynaklar www.macmillanenglish.com/global

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Boş zaman aktivitelerinden sözetme; hava durumundan bahsetme, (Let's..., How about...) kalıpları Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta Kabiliyetlerden sözetme, (can/can't) kalıpları, zarflar; hoşlanıp hoşlanmadığımız şeylerden bahsetme Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta Davet etme ve davete cevap verme, (I'd like..., Would you like...?) kalıpları, sosyal ifadeler; giysilerden sözetme, emir kalıpları, aile, giysiler Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta Şuan neler olduğunu söyleme, (present continuous +,-,?) zaman kalıbı, eylemleri betimleme, geniş ve şimdiki zamanın karşılaştırılması Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta Ulaşım hakkında bilgi sorma, direktif ifadeleri; yön tarifi verme ve takip etme Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Tatil hakkında soru sorma ve tatilden bahsetme, (be) fiilinin geçmiş zaman (+,-,?) hali; sıfatlar, tatiller; hikaye nasıl anlatılır, geçmiş zamanda olumlu cümleler, düzenli fiiller Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bir sobeti devam ettirme; kariyerimizden bahsetme, geçmiş zaman,düzenli ve düzensiz fiiler, kariyerlerimiz Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
9. Hafta Neler olduğundan bahsetme, geçmiş zaman kalıbı (-, ?); hayat hikayelerinden bahsetme, yıllar, eğitim Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta Önerilerde bulunma, (too big, not big enough) kalıpları; neyin yanlış olduğunu söyleme, (too much/many, not enough) kalıpları; Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta Nesneleri kıyaslama, kıyaslama sıfatları; fikirleri anlama, en....lik bildiren sıfatlar, mobilyalar, sıfatlar Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta Randevu almak, uyarı levhaları, günün vakitleri; nasıl hissettiğinizi belirtme vucudumuz, sağlığımız Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta Gelecekteki düzenlemelerimizden bahsetme, (present continuous) yapısının gelecek için kullanılışı; niyetlerimizden bahsetme (going to) yapısının niyetlerimiz için kullanılışı, yaşam sitilleri; Teşekkür mektubu yazma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
15. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Kısa sınav(lar) 2 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Öneride bulunmak, karşılaştırma yapabilmek ve hayat hakkında konuşabilmek.
ÖÇ-2Direkt bilgi alışverişini gerektiren günlük ve rutin basit konularda iletişim kurabilmek.
ÖÇ-3Basit kalıpları kullanarak geçmişinden, yaşadığı çevreden, ve ihtiyaç duyulan durumlardan bahsedebilmek.
ÖÇ-4Tasvir paragrafları, postakartları ve teşekkür mektupları yazabilmek.
ÖÇ-5Kısa prezentasyonlar yapabilmek ve sorulan sorulara cevap verebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--