Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1PÇ 1.Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyerek; Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
PÇ-2PÇ 2. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
PÇ-3PÇ 3. Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
PÇ-4PÇ 4. Atatürk İlkeleri ve inkılâpları konusunda bilgi edinir.
PÇ-5PÇ 5. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihsel gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve bilimsel çeviriyazı alfabesine aktarır.
PÇ-6PÇ 6. Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerine sahiptir.
PÇ-7PÇ 7. Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında, kullanır ve uygular.
PÇ-8PÇ 8. Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla çözümler üretir ve bir çalışma ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ-9PÇ 9. Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile ilgili sorunları analiz ederek, sorunlara yönelik çözümleri somut verilerle destekler ve bu verileri ilgili alandaki uzmanlarla paylaşır.
PÇ-10PÇ 10. Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirilen çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere katılır, bu etkinliklerde görev alır.
PÇ-11PÇ 11. En az bir yabancı dili bilerek alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.
PÇ-12PÇ 12. Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dilbilim açısından eleştiri yapar.
PÇ-13PÇ 13. Bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini alanı için verimli bir şekilde kullanır.
PÇ-14PÇ 14. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincini kazanır.
PÇ-15PÇ 15. Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
PÇ-16PÇ 16. Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
TDE1006                
TDE1002                
TDE1003                
TDE1004                
TDE1001                
TDE1009                
TDE1007                
TDE1005                
TDE2002                
TDE2003                
TDE2004                
TDE2001                
TDE2006                
TDE2007                
TDE2005                
TDE3003                
TDE3002                
TDE3004                
TDE3008                
TDE3007                
TDE4003                
TDE4002                
TDE4004                
TDE4001                
TDE4007                
TDE4009                
TDE5003                
TDE5002                
TDE5004                
TDE5001                
TDE5005                
TDE5007                
TDE5012                
TDE5009                
TDE5010                
TDE6003                
TDE6002                
TDE6004                
TDE6001                
TDE6005                
TDE6007                
TDE6012                
TDE6015                
TDE7001                
TDE7003                
TDE7010                
TDE7004                
TDE8001                
TDE8007                
TDE8004                
TDE8003                
TDE8005                
TDE3001                
TDE1008                
TDE1010                
TDE2008                
TDE2009                
TDE3005                
TDE3006                
TDE3009                
TDE4005                
TDE4006                
TDE4008                
TDE5006                
TDE5008                
TDE5011                
TDE5013                
TDE6006                
TDE6008                
TDE6009                
TDE6010                
TDE6011                
TDE6013                
TDE6014                
TDE7005                
TDE7006                
TDE7007                
TDE7008                
TDE7009                
TDE7011                
TDE8006                
TDE8008                
TDE8009                
TDEU0001                
TDE7014                
TDE7013                
TDE7012                
TDE8012                
TDE8011                
TDE8010                
TDE2011                
TDE1012                
TDE7017                
TDE5017                
TDE3011                
TDE4011                
TDE8015                
TDE6017                
TDE1011                
TDE3010                
TDE5014                
TDE5016                
TDE7015                
TDE7016                
TDE7018                
TDE8017                 
TDE2010                
TDE4010                
TDE4012                
TDE6016                
TDE8013                
TDE8014                
TDEU0002