Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilgisayara Giriş II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
BİL 2001 2 Bilgisayara Giriş II 4/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Öğrencilere bilgisayarın rahat ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik yetenekleri kazandırmak. Çok kullanılan ofis paket programlarının ve veri analizinde kullanılan SPSS istatistik paket programının  fonksiyonlarını ve kullanımını öğretmek suretiyle öğrencileri gerek eğitim gerek iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgisayar yazılımları ile tanıştırmak.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Temel bilgisayar kullanım becerisi yeterlidir.
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Aydın Demiriz
Asistanlar Araş.Gör. Mesut YILDIRIM
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 09.00-11.00, FEF BİLG. LAB II ; 15.00-17.00 Bilgisayar Lab. 4C-7/9/11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Levent CUHACI, ofis telefonu : 4359 Araş.Gör. Mesut YILDIRIM, ofis telefonu : 4353
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Konu anlatımı

- Bilgisayar Laboratuvarında Microsoft Office ve SPSS uygulamaları
Temel Kaynaklar - Osman Gürkan, Microsoft Office 2010, Nirvana Yayınları, 2010. 

 - Sheridan J. Coakes, SPSS 12.0 for Windows, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2005.
Diğer Kaynaklar - Hayrettin Üçüncü, Windows 7 ve MS Office 2010 - Herkes İçin!, Alfa Yayınları, 2011.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bilgisayarların Tarihsel Gelişimi Sözlü ve görsel (sunu) anlatım
2. Hafta Bilgisayarların Temel Bileşenleri : Donanım, Yazılım, İşletim Sistemi Sözlü ve görsel (sunu) anlatım
3. Hafta Microsoft Word - I : Metin Biçimlendirme, Paragraf Ayarları, Sayfa Düzeni Uygulama
4. Hafta Microsoft Word - II : Listeleme, Üstnot, Dipnot, Atıf Ekleme Uygulama
5. Hafta Microsoft Word - III : Belgelere Nesneler (Tablo, Resim vb) Ekleme Uygulama
6. Hafta Microsoft Excel - I : Çalışma Sayfası, Hücreler, Formüller, Fonksiyonlar Uygulama
7. Hafta Microsoft Excel - II : Temel Excel Fonksiyonları, Bağıl ve Mutlak Adresleme Uygulama
8. Hafta Ara Sınav Sınav
9. Hafta Microsoft Excel - III : Çizelge ve Grafik Hazırlama Uygulama
10. Hafta Microsoft Powerpoint - I : Sunu Nesneleri ve Özellikleri Uygulama
11. Hafta Microsoft Powerpoint - II : Canlandırma ve Efekt Uygulama
12. Hafta SPSS - I : Programa Veri Aktarımı ve Veri Düzenlenmesi Uygulama
13. Hafta SPSS - II : Açıklayıcı İstatistik Yöntemi Uygulama
14. Hafta SPSS - III : Temel İstatistiksel Analizler Uygulama
15. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
16. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
17. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 45


ÖÇ-1Bilgisayarların tarihsel gelişimini gözden geçirir ve bilgisayarların genel işleyiş mantığını anlar.
ÖÇ-2Microsoft Word kelime işlem programını kullanarak profesyonel kalitede belge ve raporlar oluşturur.
ÖÇ-3Microsoft Excel elektronik tablolama programını kullanarak veri setlerini düzenler, veriler üzerinde sayısal hesaplamalar yapar, tablo ve grafikler oluşturur.
ÖÇ-4Microsoft Powerpoint sunu hazırlama programı ile metin, resim ve video içeren profesyonel kalitede sunular oluşturur.
ÖÇ-5SPSS programı ile basit istatistiksel analizler yapar ve bu analizler üzerinde yorum yapabilme yeteneği kazanır.
ÖÇ-6Doküman ve verilerin bilgisayar ortamında saklanması ve yönetimi konularında çözüm üretir.
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6