Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sosyal Psikoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK2003 2 Sosyal Psikoloji 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Toplum içindeki bireyin davranış bilimi olan sosyal psikoloji, öğrencinin sosyal ortamda duygularının düşüncelerinin ve davranışlarının nasıl şekillendiğini, başkalarının varlığından nasıl etkilendiğini anlamasını sağlamaktır. Duygusal zeka ise içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme becerisidir. Amaç öğrencinin bu becerileri kazanmasına yardım etmektir.
Ön Koşullar ---
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Dr. Müge Kiremitçi Öztürk
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 12.00- 15.00, Seminer II, Ataköy yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar
-Baron, R.A.; Byrne, D. (1997). Social Psychology. Boston London: Allyn and Bacon 8th ed.   
-Hogg, M.A.; Vaughan, G.M., (2002). Social Psychology. 3rd ed. London: Pearson Prentice Hall. 
-Hayes, N., (2003).Principals of Social Psychology. Hove and New York: Phychology Press Taylor & Francis Group.  
-Goleman, D.(2000). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. 
-Kağıtçıbaşı, Ç., (1991).Yeni İnsan ve İnsanlar. Sosyal psikoloji dizisi: 1, Evrim Yayınevi 10. basım.
-Bilgin, N.  (editör). Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları no:48.
 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sosyal etkileşim Sözlü anlatım
2. Hafta Sosyal etkileşim Sözlü anlatım
3. Hafta Sosyal etki Sözlü anlatım
4. Hafta Sosyal etki ve uyma Sözlü anlatım
5. Hafta Yüklemleme Sözlü anlatım
6. Hafta Grup etkileşimi Sözlü anlatım
7. Hafta Grup etkileşimi Sözlü anlatım
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Algı Sözlü anlatım
10. Hafta Çekim ve ilişkiler Sözlü anlatım
11. Hafta Çekim ve ilişkiler Sözlü anlatım
12. Hafta Tutumlar Sözlü anlatım
13. Hafta Tutumlar Sözlü anlatım
14. Hafta Çatışma ve işbirliği Sözlü anlatım
15. Hafta Duygusal zeka Sözlü anlatım
16. Hafta Duygusal zeka Sözlü anlatım
17. Hafta YIL SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
sınıf içi tartışma ve katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1.Sosyal Psikoloji alanını ve genel konularını öğrenir, tanımlar, ayırd eder.(BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2.Sosyal Psikoloji alanında edindiği akademik bilgi ve donanımlarını çeşitli kültürel alt kültürel olgu ve sorunların belirlenmesinde, tanımlanmasında, neden ve sonuçlar açısından değerlendirilmesinde kullanır.(UYGULAMA)
ÖÇ-3ÖÇ 3.Bireysel farkındalık bilinci kazanarak Sosyal Psikolojideki akademik bilgileri kendi yaşamına geçirebilir.(UYGULAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4.Toplumsal bilinçlenme, toplumsal ve kültürel sorunlar konusunda farkındalık, bilinç ve beceri geliştirir.(KAVRAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5.Sosyal Psikoloji alanını, kuramlarını, bilimsel araştırma sonuçlarını öğrenmek ve yaşantıdaki önemini anlamak, toplumsal örneklerle bağlarını kurabilmak ve yaşama geçirebilmek.(KAVRAMA-UYGULAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5