Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Oyun Psikolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK3301 Oyun Psikolojisi 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
 Özellikle yuvalarda, okullarda çalışacak olan psikolog adaylarına, çocuklarda oyunun önemini ve çocuğun gelişimine etkisini belirlemek.
Ön Koşullar --
Eş Koşullar --
Özel Koşullar --
Öğretim Üyeleri
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 12:00-15:00, 3B-01, Ataköy Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 13:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi, 3G-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

-Tartışma

-Uygulama
Temel Kaynaklar
Uluğ, M. (2007). Niçin Oyun? (3. Baskı). İstanbul: Anfora Yayıncılık.

Schaefer, C.E. (2013). Oyun Terapisinin Temelleri. (Çev. B.T. Özkaya). Ankara: Nobel Yayın.

Özdoğan, B. (2014). Çocuk ve Oyun (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Landreth, G.L. (2011). Oyun Terapisi: İlişki Sanatı. (Çev. S. Yazıcı). İzmit: Altın Kalem Yayınları.

Telman, N., Adanalı, A. (2009). İş’te Oyun: Başarıya Giden Yol Oyundan Geçer. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Giriş (interaktif) Sözlü Anlatım
2. Hafta Çocuğun psikososyal gelişimi ve oyunun tanımı Sözlü Anlatım
3. Hafta Oyunun tarihçesi ve oyun teorileri Sözlü Anlatım
4. Hafta Oyun evreleri Sözlü Anlatım
5. Hafta Oyun çeşitleri Sözlü Anlatım
6. Hafta Oyuncak seçimi Sözlü Anlatım
7. Hafta Genel Tekrar Tartışma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Oyunda bireysel ve sosyal farklılıklar Sözlü Anlatım
10. Hafta Oyun terapisine giriş Sözlü Anlatım
11. Hafta Oyun terapisinde temel kavramlar ve uygulamalar Sözlü Anlatım
12. Hafta Çocuk merkezli oyun terapisi Sözlü Anlatım
13. Hafta Ebeveynlerin çocukları ile oynaması Sözlü Anlatım
14. Hafta Yetişkinler için oyun Sözlü Anlatım
15. Hafta Oyun gözlemleri Sözlü Anlatım
16. Hafta Genel Tekrar Tartışma
17. Hafta YIL SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf içi tartışma ve katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1. Oyunun tanımlanması (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Oyunun sınıflandırılması ve yorumlanması (KAVRAMA)
ÖÇ-3ÖÇ 3. Çocuklarda oyun çalışmaları (UYGULAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4. Öğrencilerin, değişik yaşlarda ve şehirlerde oynanan oyunlarla ilgili veri toplanması (UYGULAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. Oyun çalışmalarının raporlanması ve yorumu (UYGULAMA)
ÖÇ-6 Öç 6. Uygulamaların sınıfta sunumu ve tartışma (KAVRAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6