Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Temel Matematik I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT 4001 1 Temel Matematik I 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı


Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve sosyal bilimler ile ilgili matematik problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir.

Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Öğrencilerin temel düzeyde matematik bilgisine sahip olması dersin anlaşılabilirliği açısından önemlidir. Tavsiye edilen kaynakların Türkçe çevirileri de mevcut olduğundan herhangi bir İngilize dil seviyesi aranmamaktadır.
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Esra Özkan Uçar
Asistanlar YOK
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı,12.00-14.00, Ataköy Yerleşkesi, AMFİ B1-2 ve Perşembe, 15.00-17.00, Ataköy Yerleşkesi, AMFİ B1-2
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 12.00-15.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı, uygulamalar, ödevler.
Temel Kaynaklar - Sağlık Bilimciler ve Biyologlar için Matematik, Prof.Dr. Rüstem Kaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları,  2008, ISBN 978-975-7936-62-6.


- SCHAUM’S OUTLINE, İşletme ve İktisat için matematiksel Yöntemler, Edward T. Dowling, Çeviri:Doç.Dr.Ö Faruk Çolak-M.Yıldırım, Nobel Yayınları, 1993, ISBN 975-591-369-6

 
Diğer Kaynaklar -Mathematical Applications. For the Management, Life, and Social Sciences, 8th Edition, Ronald J. Harshbarger, James J. Reynolds,  (2006), Houghton Mifflin Company, ISBN 13:978-0-618-65421-5.


-College Mathematics for the Managerial, Life, and Social Sciences, 7th Edition, Soo T. Tan,  (2007), Thomson Learning, Inc., ISBN-13: 978-0-495-01583-3.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kümeler,Reel Sayılar Sözlü Anlatım ve Uygulama
2. Hafta Denklemler ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü ifadeler Sözlü Anlatım ve Uygulama
3. Hafta Permütasyonlar, Kombinasyonlar ve Binom katsayıları. Sözlü Anlatım ve Uygulama
4. Hafta Matrisler ,Lineer Denklem sistemleri Sözlü Anlatım ve Uygulama
5. Hafta Determinantlar. Sözlü Anlatım ve Uygulama
6. Hafta BayramTatili
7. Hafta Bağıntı ve Fonksiyonlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
8. Hafta Deneylerden elde edilen fonksiyonlar ve kullanımları, İstatistiksel Fonksiyonlar. Sözlü Anlatım ve Uygulama
9. Hafta Arasınav Yazılı
10. Hafta Limit ve Süreklilik. Sözlü Anlatım ve Uygulama
11. Hafta Limit ve Süreklilik. Sözlü Anlatım ve Uygulama
12. Hafta Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar. Sözlü Anlatım ve Uygulama
13. Hafta Türev Kavramı, Diferansiyel Alma Kuralları, Temel Fonksiyonların Türevleri Sözlü Anlatım ve Uygulama
14. Hafta Bileşke Fonksiyonların Diferansiyeli. Türevlerin Uygulamaları, Fonksiyonların Extremumları Sözlü Anlatım ve Uygulama
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Kısa sınav(lar) 2 10
Final 1 50


ÖÇ-1Bazı matematiksel terim ve kavramları tanımlar ve kullanır.
ÖÇ-2Matematiksel kavram ve teknikleri Sosyal Bilimlerle ilgili problemlere uygulama becerisi kazanır.
ÖÇ-3Derste verilen ödevler sayesinde sorumluluk bilinci gelişir.
ÖÇ-4Matematik gerektiren diğer dersler için matematiksel altyapıya sahip olur.
ÖÇ-5Anketlerden elde edilen verilerin bir grafiği çizer ve bunları formüle eder.
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5