Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Psikolojiye Giriş I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK1000 1 Psikolojiye Giriş I 3/0/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zeynep Oktuğ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe saat 12.00-15.00 Ataköy Yerleşkesi, Amfi B1-1
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı saat 14.00-16.00; Çarşamba 10.00-12.00; 3C-17
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma, Örneklendirme, Alıştırma
Temel Kaynaklar

Plotnik, R. Psikolojiye Giriş. Kaknüs Yayınları, İstanbul: 2009.

Morris, C.G. Psikolojiyi Anlamak. Türk Psk. Derneği Yay. Ank:2002

 

Diğer Kaynaklar
 

Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi, İstanbul: 2007.

 
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Psikoloji Biliminin Tanımı; Gelişimi Sözlü Anlatım
2. Hafta Psikolojinin Farklı İlgi Ve Uygulama Alanları; Psikolojide Farklı Yaklaşımlar Sözlü Anlatım;Alıştırma
3. Hafta Fizyoloji ve Davranış; Davranışın Fizyolojik Temelleri Sözlü Anlatım
4. Hafta Nöronlar-Sinir Akımı Sözlü Anlatım
5. Hafta Merkezi Sinir Sistemi Sözlü Anlatım
6. Hafta Çevresel Sinir Sistemi; İç Salgı Sistemi-Enzimler Sözlü Anlatım
7. Hafta Duyusal Süreçler; Duyum Eşiği Sözlü Anlatım; Tartışma, Örneklendirme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Algı; Algılama Kuralları; Duyum-Algı Farkları; Bireysel Farklılıklar Sözlü Anlatım; Tartışma Örneklendirme
10. Hafta Bilincin Faklı Durumları; Rüyalar Sözlü Anlatım
11. Hafta Madde Kullanımı; Depresanlar-Stimulanlar Sözlü Anlatım
12. Hafta Zihinsel Yetenekler; Problem Çözme; Karar Verme; Dil-Düşünce-Zeka Sözlü Anlatım
13. Hafta Güdüler ve Duygular Sözlü Anlatım; Tartışma Örneklendirme
14. Hafta Güdülenme; Birincil Dürtüler Sözlü Anlatım; Tartışma Örneklendirme
15. Hafta Uyarıcı Kaynaklı Güdüler; Öğrenilmiş Güdüler Sözlü Anlatım; Tartışma Örneklendirme
16. Hafta Duygular; Duyguların İfade Edilmesi Sözlü Anlatım; Tartışma Örneklendirme
17. Hafta Genel Tekrar Sözlü Anlatım; Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Final 1 65


ÖÇ-11) Psikolojinin ilgi ve uygulama alanları hakkında bilglenme
ÖÇ-22) Psikolojinin ilgi alanları arasındaki bağlantıları kavrama
ÖÇ-33) Fizyoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi anlama ve davranışın fizyolojik temelleri hakkında bilgilenme
ÖÇ-44) Bilinç kavramı hakkında bilgilenme, bilincin farklı durumlarını tanımlama ve kavrama
ÖÇ-55) Zihinsel Yetenekler hakkında bilgilenme, zihinsel yeteneklerin sınıflandırılması hakkında bilgilenme
ÖÇ-66) Duyum, algı, güdü ve duygu kavramları hakkında bilgilenme
ÖÇ-77) Duyum, algı, güdü ve duygu kavramlarının sınıflandırılması hakkında bilgilenme, duyu, algı, güdü ve duyguların psikoloji bilimindeki yerini kavrama
ÖÇ-88) Duyguların davranışlar üzerindeki etkilerini kavrama
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6                  
ÖÇ 7                  
ÖÇ 8