Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Zihinsel Gelişim ve Öğrenme Güçlükleri

Zihinsel Gelişim ve Öğrenme Güçlükleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK5601 Zihinsel Gelişim ve Öğrenme Güçlükleri 3/0/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
 Zihinsel Özürlü ya da ileri zekalı çocukların gelişim özelliklerinin incelenmesi ve bu çocukların yaşayabilecekleri öğrenme güçlüklerinin tanı kriterleri ve çözüm yolları bakımından ele alınması amaçlanmaktadır. 
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Dr. Müge Kiremitçi
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13.00-16.00, 3B-01, Ataköy Kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Dr. Müge Kiremitçi, Çarşamba 16.00-17.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım
Temel Kaynaklar -·          Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?, Bülent Madi (Efil Yayınevi)

·          Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü- Ayla Soykan Aysev (Ankara Üniversitesi Basımevi)

Öğrenme Güçlükleri, Ed. Sunay Yıldırım Doğru (Eğiten Kitap)

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Beyin Yapısı ve Zihinsel Gelişim Sözlü Anlatım
2. Hafta Öğrenme Sözlü Anlatım
3. Hafta Öğrenme Güçlükleri Sözlü Anlatım
4. Hafta Sözel Öğrenme Güçlüğü Sözlü Anlatım
5. Hafta Okuma Güçlüğü Sözlü Anlatım
6. Hafta Film Gösterimi Sözlü Anlatım
7. Hafta Yazma Güçlüğü Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav Sözlü Anlatım
9. Hafta Matematiksel Öğrenme Güçlüğü Sözlü Anlatım
10. Hafta Gelişimsel Koordinasyon Sorunu Sözlü Anlatım
11. Hafta Öğrenme Güçlüklerinin Yaşam Dönemlerindeki Yansımaları Sözlü Anlatım
12. Hafta Öğrenme Güçlüklerinin Değerlendirilmesi-1 Sözlü Anlatım
13. Hafta Öğrenme Güçlüklerinin Değerlendirilmesi-2 Sözlü Anlatım
14. Hafta Öğrenme Güçlüklerinde Müdahale Yöntemleri-1 Sözlü Anlatım
15. Hafta Öğrenme Güçlüklerinde Müdahale Yöntemleri-2 Sözlü Anlatım
16. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18