Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Adli Psikolojiye Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK 6101 Adli Psikolojiye Giriş 3/0/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
 Adli Psikoloji, uzun yıllardır hem dünyada hem de Türkiye’de çalışılan bir alandır. Ancak sistemli bilgiler bütünü olarak ele alınması ve alt alan olarak tanınması oldukça yenidir. Ayrıca ülkemizde istihdam alanı olarak sürekli gelişmektedir. Disiplinlerarası bir çalışma alanı olduğu için (psikoloji, psikiyatri, hukuk, sosyoloji, kriminoloji gibi bilim dalları) bu alana ait kavramların bilinmesi ve uygulamada dikkat edilecek noktaların öğrenilmesi önem arzetmektedir. Çünkü bir psikolog adli mekanizma içerisinde yer almasa dahi meslek hayatında bu tarzda vakalar ile karşı karşıya gelecektir. “Adli Psikolojiye Giriş” dersi gerek alanı tanıma adına gerekse farklı alanlardaki mesleki bilgilerle bütünleştirme adına temel ve faydalı bilgileri içermektedir.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-12:00, 3C 03-05 Ataköy Kampüs
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Derya Deniz
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü ve Görsel Anlatım
Temel Kaynaklar -

Adalet Psikolojisi, Yasemin Işıktaç, Bilgi Üniversitesi Yayınları

Kriminoloji, Füsun Sokullu Akıncı, Beta Yayınları

Introduction to Forensic Psychology,Curt R.Bartol & Anne M.Bartol, SAGE Publications

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Adli Psikoloji Nedir? Sözlü Anlatım
2. Hafta Adli Bilimlerin Tarihsel Gelişimi Sözlü Anlatım
3. Hafta Suç Nedir? Suçun Oluşma Nedenleri - 1 Sözlü Anlatım
4. Hafta Suçun Oluşma Nedenleri -2 Sözlü Anlatım
5. Hafta Kriminolojik Araştırmada Metod Sözlü Anlatım
6. Hafta Film Gösterimi Sözlü Anlatım
7. Hafta Tartışma Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sosyopsikolojik Teoriler Sözlü Anlatım
10. Hafta Psikopatoloji ve Suç Sözlü Anlatım
11. Hafta Adli Mekanizmada Görev Yapan Kişiler ve Yetkileri Sözlü Anlatım
12. Hafta Suç Mağdurları Sözlü Anlatım
13. Hafta Risk Altındaki Çocuklar Sözlü Anlatım
14. Hafta Boşanma ve Velayet Sözlü Anlatım
15. Hafta Genel Tekrar Sözlü Anlatım
16. Hafta Yıl Sonu Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18