Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İlişki Yönetimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK3104 İlişki Yönetimi 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
 Bir bireyin başarısını, üretken ve verimli olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri, hem öğrenim, hem de meslek yaşamında, nitelikli ilişkiler kurabilme ve yetkin bir biçimde yürütebilmesi belirler. Programın amacı, öğrencilerimizin gerek öğrenimleri sırasında, gerekse mezuniyet sonrasında, çok daha üretken ve verimli olabilmeleri için “ilişkilerini yönetme” yetkinliklerini arttırmalarına katkı sağlamaktır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15:00-18:00 3C-04-06, Ataköy Kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik, Salı 10.00-14.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Programın hedeflerine ulaşabilmesi için üzerinde çalışılacak temalar, Aile İlişkileri, Arkadaş ilişkileri, Kadın – Erkek ilişkileri, Farklı kişiliklerle iletişim kurabilme, Otorite Figürü ve Zor insanlarla başa çıkabilmedir. Bu temalar, öğrencilerin  “yaparak ve yaşayarak” öğrenmelerini sağlamak amacıyla, didaktik olmaktan uzak, dışavurumcu sanat terapisi teknikleri ile sosyometri, sosyodrama ve psikodrama yöntem ve teknikleri ile yürütülecektir. Bu yöntem ve tekniklerin başlıcaları, sosyogram, dramatizasyon yoluyla grup oyunları, rol oynama ve değiştirme, doğaçlama ile dışavurum nesnesi olarak çeşitli plastik malzeme (resim, kolaj, kil, vb.)  ve oyuncakların kullanımıdır.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, açılış ve tanışma Sözel anlatım
2. Hafta Kendini tanıma ve anlama, Rol oynama
3. Hafta Benlik sınırlarını belirleme ve koruma Sözel anlatım
4. Hafta Grup içindeyken, diğerleriyle “birlikte olma”, birlikte hissetme” ve “birlikte yapma”, bir diğer ifadeyle başkalarıyla kurdukları ilişkilerde, kendi tutum, duygu, düşünce ve davranışlarıyla diğerlerini nasıl etkilediklerini ve diğerlerinden nasıl etkilendiklerini keşfetme Sözel anlatım
5. Hafta Özgüven geliştirme Rol oynama
6. Hafta Empati geliştirme Rol oynama
7. Hafta Spontanlık ve yaratıcılık geliştirme Sözel anlatım
8. Hafta Ana-baba ve öğretmenleri gibi otorite figürleriyle ilişkilerini keşfetme, kendileri için “zor” gelen ilişkileri keşfetme Sözel anlatım
9. Hafta Kardeşleri ve arkadaşları gibi akran ilişkilerini keşfetme Rol oynama
10. Hafta Ayrılık ve yalnız yaşama ile ilgili sorunlarını keşfetme, içgörü ve farkındalık geliştirme Sözel anlatım
11. Hafta Değerlendirme ve kapanış
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18