Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Pozitif Psikoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK 6100 Pozitif Psikoloji 3/0/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
Pozitif Psikoloji alanındaki konu ve kavramlar ele alınacaktır; pozitif psikoloji hareketinin ortaya çıkışı ve pozitif psikolojinin tanımı, amacı ve çalışma alanı, pozitif duygular, öznel deneyimler ve akış, öznel iyi oluş, psikolojik dayanıklılık, pozitif örgütsel davranış, pozitif psikolojik sermaye, pozitif psikolojik sermaye ve performans, özgür irade kavramı, öz-belirleme kuramı, kaynakların korunması kuramı, pozitif psikoloji ve önleyicilik yaklaşımı, pozitif psikoterapi, sosyal desteğin rolü.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Tülay Bozkurt
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 15.00-18.00 1C-12-14 Ataköy Kampüs
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Hefforan, K. Pozitif Psikoloji, NOBEL YAY.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Pozitif Psikoloji Hareketinin Ortaya Çıkışı Pozitif Psikolojinin Tanımı, Amacı ve Çalışma Alanı Sözlü anlatım
2. Hafta Pozitif Duygular Sözlü anlatım
3. Hafta Öznel Deneyimler ve Akış Sözlü anlatım
4. Hafta Öznel İyi Oluş, Psikolojik Dayanıklılık Sözlü anlatım
5. Hafta Pozitif Örgütsel Davranış Sözlü anlatım
6. Hafta Pozitif Psikolojik Sermaye Sözlü anlatım
7. Hafta Pozitif Psikolojik Sermaye ve Performans Sözlü anlatım
8. Hafta Ara Sınav Sözlü anlatım
9. Hafta Özgür İrade Kavramı Sözlü anlatım
10. Hafta Öz-Belirleme Kuramı Sözlü anlatım
11. Hafta Kaynakların Korunması Kuramı Sözlü anlatım
12. Hafta Pozitif Psikoloji ve Önleyicilik Yaklaşımı Sözlü anlatım
13. Hafta Pozitif Psikoterapi Sözlü anlatım
14. Hafta Sosyal Desteğin Rolü Sözlü anlatım
15. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü anlatım
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18