Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Psikolojide Değerler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK3102 Psikolojide Değerler 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
 Psikolojide değerler konusunu değer ile ilişkili kavram ve araştırmalarla aktarılarak öğrencilerin hem genel olarak değerler konusunun önemini kavramasını sağlamak hem de ilişkili kavramlar ışığında bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde ve insan gelişiminde değerlerin nasıl rol oynadığının tartışılmasıdır.

 

Ön Koşullar Psikolojide Değerler
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Nevin Eracar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, saat: 12.00-15.00, 3C-04-06 Ataköy Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 12.00-16.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü anlatım, tartışma.
Temel Kaynaklar -·          Çalışkur, A. (2010). Psikolojide Değerler Ve Gençlik.

·      Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Değer kavramına genel bir giriş
2. Hafta Değer kavramının tanımı, türleri, işlevleri
3. Hafta Değer ve ilişkili kavramlar (tutum, inanç, güdü vb.)
4. Hafta Değer, kişilik özellikleri ve davranış arasındaki ilişkiler
5. Hafta Bireycilik/toplulukçuluk açısından değerler
6. Hafta Değer ve ahlak ilişkisi
7. Hafta İnsan gelişimi sürecinde değerlerin rolü
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Değerler ve meslek seçimi
10. Hafta Dünyada değer araştırmaları
11. Hafta Türkiye’de değer araştırmaları
12. Hafta Üniversite öğrencilerinin değerleri üzerine bir araştırma
13. Hafta Üniversite öğrencilerinin değerleri üzerine bir araştırma
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18