Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Nöropsikolojik Değerlendirme Esasları ve Uygulamaları I

Nöropsikolojik Değerlendirme Esasları ve Uygulamaları I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK 5600 Nöropsikolojik Değerlendirme Esasları ve Uygulamaları I 3/0/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
 Dersin amacı, nöropsikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini, kullanım alanlarını öğrenmek, uygulama esaslarını öğrenmek ve ikinci dönemde öğretilecek olan nöropsikolojik testlerin uygulama ve yorumlaması için gerekli alt yapı için öğrencinin gerekli bilgileri kazanmasıdır.
Ön Koşullar --
Eş Koşullar --
Özel Koşullar --
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Serra İçellioğlu
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, Ataköy Yerleşkesi, 3C / 03-05 , 15:00-18:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Serra İçellioğlu, Salı, 13:00-13:30
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

-Sunum
Temel Kaynaklar -Neuropsychological assessment, Muriel D. Lezak, 4. Basım, Oxford Press.

- Kognitif Nörobilimler, Editor: Sirel Karakaş, Mn Medikal ve Nobel Basım Yayın, Ankara (2008).

- Bilnot- Yetişkin Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları, Sirel Karakaş , Eğitim Kitabevi, İstanbul (2013).
 
Diğer Kaynaklar - Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin Temel İlkeleri, Ed. Hakan Gürvit, Yelkovan Yayıncılık, İstanbul (2004). 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Nöropsikolojik değerlendirmenin uygulama alanları ve temel ilkeleri Sözlü sunum
2. Hafta Kortekse dair işlevler Sözlü sunum
3. Hafta Serebral asimetri Sözlü sunum
4. Hafta Sereabral asimetri farklılıkları Sözlü sunum
5. Hafta Oksipital loblar Sözlü sunum
6. Hafta Parietal loblar Sözlü sunum
7. Hafta Temporal loblar Sözlü sunum
8. Hafta Frontal loblar Sözlü sunum
9. Hafta ARA SINAV
10. Hafta Öğrenme ve bellek Sözlü sunum
11. Hafta Emosyon Sözlü sunum
12. Hafta Psikiyatrik hastalıklar ve nöropsikoloji Sözlü sunum
13. Hafta Nöropsikolojik değerlendirmede testörün dikkat etmesi gerekenler Sözlü sunum
14. Hafta Nöropsikolojik testlere genel bakış Sözlü sunum
15. Hafta YIL SONU SINAVI
16. Hafta YIL SONU SINAVI
17. Hafta YIL SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1Nöropsikolojik değerlendirmeyi diğer değerlendirme yöntemlerinden ayırabilir.
ÖÇ-2Nöropsikolojik değerlendirmenin gerekli olduğu durumları öngörebilir.
ÖÇ-3Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi, beynin işlevlerine, bağlantılarına, çalışma prensiplerine ve gözlemlenebilir semptomlarına göre açıklayabilir.
ÖÇ-4farklı beyin bölgeleri hasarı sonucu oluşabilecek olan davranışsal, kognitif, sosyal ve emosyonel bozuklukları tanımlayabilir.
ÖÇ-5Nöropsikolojik değerlendirme ve psikolojinin kullandığı diğer değerlendirme yöntemleri arasındaki farkı açıklayabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5