Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Siber Psikoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK1104 Siber Psikoloji 3/0/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Hızla gelişen sanal dünyada internet kullanımının kişilerin psikolojisi ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 12:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi 5B-6/8/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 13:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi 3G-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Sözlü Anlatım, Sınıf İçi Tartışma
Temel Kaynaklar

 

Yaman, E., Eroğlu, Y., Peker, A. (2011). Başa Çıkma Stratejileri ile Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Ögel, K. (2012). İnternet Bağımlılığı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Diğer Kaynaklar
http://www.journalofcyberpsychology.com/

Cyberpsychology: An introduction to human computer interaction (2008). NY: Cambridge Press.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Siber Kültür ve Sosyal Medya Sözlü Anlatım
2. Hafta Teknoloji ve İnsan Etkileşimi Sözlü Anlatım
3. Hafta Günlük Yaşamda İnternet: Network ve Kişilerarası İlişkiler Sözlü Anlatım
4. Hafta Film Gösterimi Tartışma
5. Hafta Siberzorbalık Sözlü Anlatım
6. Hafta Siberkurbanlık Sözlü Anlatım
7. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sanal Dünya ve Kimlik Sözlü Anlatım
10. Hafta Online Oyunlar ve Role Playing Sözlü Anlatım
11. Hafta Film Gösterimi Tartışma
12. Hafta Sanal Dünya ve Psikopatoloji: İnternet Bağımlılığı ve Vaka örnekleri Sözlü Anlatım
13. Hafta Makale Çalışmaları Tartışma
14. Hafta Makale Çalışmaları Tartışma
15. Hafta Makale Çalışmaları Tartışma
16. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
17. Hafta Yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Siber Psikoloji ve ilgili kavramlar hakkında bilgilenmek.
ÖÇ-2Sanal uygulamaların kişilerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
ÖÇ-3İnternet kullanımının insan gelişimi ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak.
ÖÇ-4Sanal zorbalık, sanal kurbanlık ve internet bağımlılığı kavramlarının anlaşılmasını sağlamak.
ÖÇ-5Çözüm önerileri getirebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5