Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Toplumsal Bağ ve Psikopatoloji

Toplumsal Bağ ve Psikopatoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK8402 Toplumsal Bağ ve Psikopatoloji 3/0/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bireysel psikolojinin aynı zamanda sosyal psikoloji olduğunu da gösterebilmek ve böylelikle toplumsal bağ, bilinçdışı ve özne arasındaki ilişkileri kurabilmektir. Toplumsal söylemler ve psikopatoloji arasındaki yakın bağı, Lacancı kuramın söylem türleri üzerinden işleyen ders, günümüz söylemi ve psikopatolojileri hakkında bir bakış açısı geliştirebilmeyi ve yeni tedavi biçimlerini tartışmayı amaçlamaktadır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Psikopatoloji 1 ve Psikopatoloji 2 derslerini almış olmak
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 15.00-18.00, 1C 15
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 13.00-15.00, Ataköy yerleşkesi, 3-c-18
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözel anlatım, makale inceleme, tartışma, vaka analizi
Temel Kaynaklar -

Berman, M., Katı olan her şey buharlaşıyor (Modernite deneyimi), İstanbul: İletişim, 2012. Cléro, J. P., Lacan Sözlüğü, Say yayınları, 2011 (çeviri: Özge Soysal)

Connor, S. Post-modernist kültür. Çağdaş olanın kuramlarına bir giriş, YKY, 2001, çev. Doğan Şahiner, s.20

Freud, S., (1901) Günlük yaşamın psikopatolojisi, İstanbul: Payel, 1996.

Freud, S., (1905) Espriler ve bilinçdışı ile ilişkileri, İstanbul: Payel, 1996.

Nasio, J. –D., Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders, İmge yayınevi, 2007 (çev.: Özge Soysal & Murat Erşen)

Soysal, Ö., “Günümüz Psikopatolojilerine Günümüz Söylemi Bağlamında Lacancı Bir Bakış”, Psikanaliz Yazıları, sayı 12, 2006, s. 87-96.

Soysal, Ö., “Uygarlıktan geriye ne kaldı?”, YKY Cogito: Freud ve Uygarlık, sayı 49, 2006, s. 87-94.

Soysal, Ö., “Başlangıçta Zevk Vardı”, MonoKL: Lacan, sayı 6-7, 2009, s.606-610.

Soysal, Ö., “Şiddet: Öteki’nin Yıkımı”, Doğu Batı Düşünce Dergisi: Şiddet, 08-43, 2007, s. 129-137.

Soysal, Ö., “Bilmemek ve dile getirmek arasında: Psikanalizin bilinçdışı öznesi”, Doğu Batı Düşünce Dergisi: Psikanaliz dersleri, 14-56, 2011, 127-144

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bireysel psikoloji, grup psikolojisi ve kitle psikolojisi Sözel anlatım, makale okuma
2. Hafta Öznenin yapısı: İmgesel, Gerçek, Simgesel Sözel anlatım, makale okuma
3. Hafta Zevkin (Jouissance) üç temel biçimi Sözel anlatım, makale okuma, vaka analizi
4. Hafta Arzunun kayıp tarafından düzenlenişi Sözel anlatım, makale okuma
5. Hafta Özne ve gösteren Sözel anlatım, makale okuma
6. Hafta Dilin etkisinin bir ürünü olarak semptom Sözel anlatım, makale okuma
7. Hafta Yazılı sunum
8. Hafta Lacan’ın söylem türleri (Histeriğin söylemi, Efendinin söylemi, Üniversitenin söylemi, Analistin söylemi) Sözel anlatım, makale okuma
9. Hafta Söylemlerin yapısı, bilinçdışı oluşumlar ve psikopatoloji Sözel anlatım, makale okuma
10. Hafta Post-modern sözcelerin yapısı Sözel anlatım, makale okuma
11. Hafta Öznelliğin işleyişi ve söylemlerin karşılaştırılması (ikili söylem-üçlü söylem) Sözel anlatım, tartışma, vaka analizi
12. Hafta Günümüz psikopatolojileri ve tedavi yöntemleri Sözel anlatım, tartışma, vaka analizi
13. Hafta Hala bir özne var mı? Tartışma
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1Bireysel psikoloji ve sosyal psikoloji arasındaki bağlantıları kurmak.
ÖÇ-2Toplumsal bağ, bilinçdışı, psikopatoloji ilişkisini kavramak.
ÖÇ-3Farklı söylem ve tedavi türleri hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-4Sözel ve yazılı anlatım, analitik düşünme becerilerini kazanmak
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4