Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Beyin Araştırmalarına Giriş

Beyin Araştırmalarına Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK7101 Beyin Araştırmalarına Giriş 3/0/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
 Dersin amacı öğrencilere, beyin dinamiği araştırmaları güncel uygulamalarını öğretmektir.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 12.00-15.00, 1C15
Görüşme Saatleri ve Yeri ---
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Tartışma, Uygulam
Temel Kaynaklar
EEG-Brain Dynamics - Relation between EEG and Brain Evoked Potentials,Elsevier/North-Holland, Amsterdam (1980) ,( Başar E.)
 
Brain Function and Oscillations I. Brain Oscillations. Principles and Approaches Springer, Berlin- Heidelberg- New York (1998) ( Başar E.)
 
Brain Function and Oscillations   II. Integrative Brain Function. Neurophysiology a nd Cognitive Processes Springer, Berlin- Heidelberg- New York (1999) ( Başar E )
 
Memory and Brain Dynamics: Oscillations Integrating Attention, Perception, Learning a nd Memory CRC Press I SBN : 041530864 ( Başar, E. )
 
Biological Psychology:an integrative approach. Fredarick M. Toates .2001.
 
Tibbi Fizyoloji I-II, Guyton
 
 Principles of Neural Science. 2000. Eric R. Kandel, James Schwartz, Thomas Jessell, Steven Siegelbaum, A.J. Hudspeth.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sinir Hücreleri ve Sinaptik Bağlantılar I ----Neurons and Synaptic Connections I Sözü anlatım
2. Hafta Sinir Hücreleri ve Sinaptik bağlantılar II Sözü anlatım
3. Hafta Beyin Anatomisi I-----Brain Anatomy I Sözü anlatım
4. Hafta Beyin Anatomisi II---- Brain Anatomy II Sözü anlatım
5. Hafta Dikkat, algılama, Öğrenme, Hatırlama Süreçleri Sözü anlatım
6. Hafta Bellek Sözü anlatım
7. Hafta Beyin Araştırmalarında Kullanılan Kognitif ve Emosyonel Paradigmalar Sözü anlatım
8. Hafta Ara Sınav Sınav
9. Hafta Beyin Dinamiği Araştırma Teknikleri (PET, fMRI, MEG, EEG farklılıkları) Sözü anlatım
10. Hafta EEG Kayıt Hazırlıkları Uygulama
11. Hafta EEG Kaydı Sözü anlatım, Uygulama
12. Hafta Uygulamalı EEG Kaydı Uygulama
13. Hafta EEG Sinyal Analiz Yöntemleri Sözü anlatım, Uygulama
14. Hafta Örneklerle EEG Sinyal Analizi Sözü anlatım, Uygulama
15. Hafta Sınav Sınav
16. Hafta Sınav Sınav
17. Hafta Sınav Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Final 1 50


ÖÇ-1Beyin Dinamiği Araştırma yöntemlerini öğretmek
ÖÇ-2Beyin araştırmalarında kullanılan paradigmalar hakkında bilgi vermek
ÖÇ-3EEG-Beyin Ossilasyonlarının beyin araştırmalarındaki uygulamalarını anlatmaktır
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3