Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Akademik Yazım ve Sunum Becerileri

Akademik Yazım ve Sunum Becerileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK3101 Akademik Yazım ve Sunum Becerileri 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Öğrencilere bir konu hakkında soru sorabilme ve sordukları soruyu akademik araştırma yöntemleriyle inceleme, yazılı ve sözlü olarak sunma becerilerini kazandırmak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 12.00- 15.00 3b-2
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 10.00-12.00, Ataköy Yerleşkesi, 3-C-02
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Yazılı alıştırma, Alan çalışması, Makale İnceleme
Temel Kaynaklar - Barley, S., Academic Writing: A Handbook for İnternational students, Routledge, 3.ed., 2011

- Fancher, R., Ruhbilimin Öncüleri, İstanbul: İdea yayınları, 1990, çev. Aziz Yardımlı

- Soles, D., The essentials of academic writing, Wadsworth Cengage Learning, 2.ed., 2009

- Turabian, L. K., A manual for writers of research papers, theses and dissertations, University of Chicago Press Staff, 7.ed, 2007.
Diğer Kaynaklar - Platon (Eflatun), Şölen-Dostluk, İş Bankası Kültür Yayınları, 9. Basım, 2012, çev. Azra Erhat & Sabahattin Eyüboğlu

-
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Araştırma Nedir? Araştırmacılar nasıl sorular sorarlar? Sözlü anlatım, tartışma
2. Hafta Psikoloji biliminin öncülerinin araştırma alanları ve soruları Sözlü anlatım, tartışma
3. Hafta Araştırma konusu belirme, soru sorma, hipotez geliştirme Sözlü anlatım
4. Hafta Kavram nedir? Farklı yöntemsel yaklaşımlar. Sözlü anlatım
5. Hafta Kaynak araştırması ve kaynaklardan yararlanma Saha çalışması
6. Hafta Okuma ve not alma teknikleri Uygulama
7. Hafta Yazım planı oluşturma, kaynakça ve yeni açılımlar Uygulama
8. Hafta Ara Sınav Ödev: Makale yazma
9. Hafta Sözel ve görsel sunum teknikleri Sözel anlatım, uygulama
10. Hafta Sözel ve görsel sunum teknikleri Sözel anlatım, uygulama
11. Hafta Akademik dil kullanımı Sözel anlatım, uygulama
12. Hafta Makale İnceleme Uygulama
13. Hafta Makale İnceleme Uygulama
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Sunum 1 10
Final 1 50


ÖÇ-11. Psikolojini araştırma alanları ve sorularıyla ilgili bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-22. Bir konudan yola çıkıp araştırma sorusu oluşturabilme
ÖÇ-33. Karşılaştırma, örneklendirme ve tartışma becereilerini yazılı ve sözlü olarak kullanabilme
ÖÇ-44. Kütüphaneyi kullanabilme ve kaynaklardan yararlanabilme
ÖÇ-55. Yazılı ve sözlü ifade oluşturmada farklı yöntem ve kaynakları kullanabilme
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5