Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Alan Çalışmaları I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK 7005 7 Alan Çalışmaları I 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Alan çalışmaları doğrultusunda öğrencinin, lisans öğrenimi sırasında aldığı kuramsal bilgilerin
meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, psikoloji biliminin alt alanları
hakkında uygulamalı bilgiler elde edebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği
alt alanı belirleyebilmesi, seçtiği meslek ve uzmanlaşmak istediği alt alana, kuramsal ve
pratik açıdan daha iyi hazırlanabilmesidir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz, Doç. Dr. Zeynep Oktuğ, Dr. Öğr. Üyesi Serra İçellioğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 09:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Yaşayarak, yaparak öğrenme.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
2. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
3. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
4. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
5. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
6. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
7. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
8. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
9. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
10. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
11. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
12. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
13. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
14. Hafta Alan çalışması Süpervizyon
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 100


ÖÇ-1ÖÇ 1. Lisans öğreniminde elde ettiği kuramsal bilgilerin meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmek (UYGULAMA).
ÖÇ-2ÖÇ 2. Psikoloji biliminin alt alanları hakkında elde ettiği kuramsal bilgilerin pratiğe nasıl uyarlandığını analiz edebilmek (ANALİZ).
ÖÇ-3ÖÇ 3. Kuramsal bilgilerini, uygulamada elde ettiği bilgilerle birleştirmek (SENTEZ).
ÖÇ-4ÖÇ 4. Gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği alt alanı belirleyebilmek (DEĞERLENDİRME).
ÖÇ-5ÖÇ 5. Kendisini meslek yaşamına daha iyi hazırlayabilmek için gelişmesi gereken bilgi ve becerileri sorgulayabilmek (ANALİZ).
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5