Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sanat Terapisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK8400 Sanat Terapisi 3/0/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
 Sanat Terapisi yöntemini, anlayışını ve tekniklerini ve kullanılan araçları, klinik görüşmelerde ve çocuklara ya da yetişkinlere yönelik grup çalışmalarında kullanılan biçimleriyle uygulamalı olarak öğretmek. Psikoloji eğitimi alan öğrencinin sanat terapisi yöntemi mesleki yaşamında kullanabilir düzeye gelmesini sağlamak dersin hedefi olarak belirlenmiştir.
Ayrıca pilot okullar, sosyal yardımlaşma merkezleri seçilerek seramik atölyemize davet edilen gruplar ile yapılan çalışmalarla, öğrencilere uygulamalı dersler yaptırmak da hedefler arasındadır.
 
Ön Koşullar Sanat Psikolojisi dersini almış olmak
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ----
Öğretim Üyeleri
Asistanlar ----
Ders Gün,Saat ve Yeri perşembe 1C-07-09 Ataköy Kampüsü,15-18.00
Görüşme Saatleri ve Yeri Ör. Gör. Günnur Başar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım

-Uygulama
Temel Kaynaklar -Sanat, Psikoloji ve Psikoz (Katherine Killick),

-Art as Medıcıne, A new perspective in Group Art Therapy,  (Shaun McNiff),

-Art and Visual Perception, Visual Thinking (Rudolf Arnheim),

-Image-Sense (James Hillman),

-Psyche and Symbol (C.G. Jung),

-Intermodel learning in Education and Therapy (Paolo Knill),

-The arts and psychotherapy (Springfield) Phantasia of the Unconcious (D.H. Lawrence) 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sanat Terapileri Sınıflaması Sözlü Anlatım
2. Hafta Dışavurumcu sanat Terapisi Sözlü Anlatım
3. Hafta Psikodrama Uygulama
4. Hafta İmajinasyon Teknikleri Uygulama
5. Hafta Ödev Vaka analizi
6. Hafta Yazı ile Terapi teknikleri(masal, hikaye) Uygulama
7. Hafta Resim Terapileri Uygulama
8. Hafta Seramik ve Çamur Uygulamaları Vaka analizi
9. Hafta Başka Görselleştirme Metodları Sözlü Anlatım
10. Hafta Fenomenolojik Yaklaşım Uygulama
11. Hafta Ödev Vaka analizi
12. Hafta Dans ve Hareket Terapisi Sözlü Anlatım
13. Hafta Hareket ile ilgili Uygulamalar Uygulama
14. Hafta Müzik Terapileri Uygulama
15. Hafta Terapist- Danışan İlişkisi Sözlü Anlatım
16. Hafta Paylaşımlar ve Geri bildirim alma Sözlü Anlatım
17. Hafta Ödev Vaka analizi
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 30
sınıf çalışmaları 1 30
Final 1 20


ÖÇ-1ÖÇ 1.Grup Terapilerinin, sanat terapilerinin, psikoterapi yöntemlerinin SINIFLANDIRILMASI (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2.İnsanın sanat üretme ihtiyaçlarının çeşitliliği ve bu ihtiyacı karşılamanın ruhsal önemi hakkında FARKINDALIK kazandırmak, (kendi ifadeleriyle belirtmeleri) yoksunluk durumlarıyla KARŞILAŞTIRILMASI- Sanat Terapisinde kullanılan yöntemlerle kişinin kendini ifade etme yeteneğini, farkındalığını ve içgörüsünü arttırmak, uygulamalı örnekler (KAVRAMA)
ÖÇ-3ÖÇ 3.Sanat terapisi ya da sanatla üretim yöntemlerinin DEĞERLENDİRİLMESİ, değişik uygulamaların OLUŞTURULMASI -uygulamalı örnekler (UYGULAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4.seramik ve çamurla uygulama yöntemleri ile danışanın görsel algısını genişletmesi, beden dilini ve imajinasyon tekniklerini kullanması -uygulamalı örnekler (UYGULAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5.dışavurumcu terapi, sistemik fenomonolojik yaklaşım ve psikodrama uygulamaları, pratik olarak seramik ve çamur yöntemi ile çalışmalar ve daha sonra kullanacakları bir kit OLUŞTURULMASI (UYGULAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5