Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Psikoterapi Yöntemleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK8401 8 Psikoterapi Yöntemleri 3/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Farklı psikoterapi kuramları ve yöntemleri (Psikanalitik, Humanistik, Varoluşçu, Bilişsel-Davranışçı, Gestalt) ve farklı psikoterapi alanları (çocuk-aile-ergen-yetişkin-grup) hakkında temel bir kavramsal çerçeve kazandırarak psikoterapinin etkililiğini sorgulamak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Ersin Bayramkaya, Öğr. Gör. Ersin Bayramkaya, Öğr. Gör. Ersin Bayramkaya
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 09.00-12.00, Seminer II, Ataköy Kampüs
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözel Anlatım, Vaka örnekleri, Makale okuma
Temel Kaynaklar -

Brenner, C., (1998)  Psikanaliz Temel Kavramlar, Ankara: Hyb yayncılık

 

Corey G., Theory and practice of counseling and psychoterapy, USA: Thomson Books

 

Freud, S., Yaşamım ve Psikanaliz, İstanbul: Say yayınları

 

Köroğlu E. & Türkçapar H., Psikoterapi yöntemleri. Kuramlar  ve Uygulama Yönergeleri, Ankara: Hyb yay.

 

Leahy R. L., Bilişsel terapi uygulamaları, İstanbul : Litera yayıncılık

 

Perls, F. S., Hefferline, R. P. , Goodman, P., (1992) Gestalt terapisi : İçimizdeki Çocuk 1&2, İstanbul: Söz  yayıncılık

 

Pomerantz, A. M., Clinical Psychology. Science, Practice and Culture, USA: Sage publications

 

Tura S. M., Günümüzde Psikoterapi, İstanbul: Metis

 

Weiner, R.B., Bornstein, R.P., Principles of Psychotherapy. Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice, USA: Wiley

 

Yalom, I., Varoluşcu Psikoterapi, İstanbul: Kabalcı

 

Yalom, I. Kısa Süreli Grup Terapileri, İstanbul: Kabalcı

 

 

Diğer Kaynaklar - "Dürtü", Psikanaliz Yazıları, no.4, 2002, Bağlam yayınevi

- "Çocuk ve Psikanaliz", Psikanaliz Yazıları, no.7, 2003, Bağlam yayınevi

- "Psikanaliz ve Aile", Psikanaliz Yazıları, no.15, 2007, Bağlam yayınevi

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kavramsal Tanımlamalar(Psikoterapi-Psikoterapist, Danışan, Kuram, Teknik, Süreç, Semptom, Etik) Sözlü Anlatım
2. Hafta Psikanalizin keşfi ve çağdaş psikoterapinin doğuşu: Bilinçdışı Kuramı Sözlü Anlatım
3. Hafta Psikodinamik Psikoterapi: Ruhsal aygıtın işleyişi, 1. ve 2. Topik Kuram & Dürtü Kuramı Sözlü anlatım, makale okuma
4. Hafta Psikodinamik Psikoterapi sürecinin özellikleri (Serbest Çağrışım, Aktarım ilişkisi, direnç) ve evreleri (başlangıç-orta-bitiriş) Sözlü anlatım
5. Hafta Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi Sözlü anlatım
6. Hafta Bilişsel-Davranışçı Terapiler Sözlü anlatım
7. Hafta Vaka Örnekleri Vaka analizi
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Humanistik&Varoluşçu Terapiler Sözlü anlatım
10. Hafta Gestalt Terapisi: Temel Yöntem ve Kavramlar Sözlü anlatım, uygulama örnekleri
11. Hafta Grup Terapileri: Temel dinamikler Sözlü anlatım & tartışma
12. Hafta Çocuk Psikoterapisi (M. Klein, A. Freud, D. Winnicott) Sözlü anlatım, makale okuma
13. Hafta Çocuk Psikoterapisi: Çocuk, ailesi ve semptomu + Vaka örneği Sözlü anlatım, makale okuma, uygulama örnekleri
14. Hafta Psikoterapinin etkililiği ve psikoterapi etiği Tartışma, Sentez ve Açılımlar
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Makale okuma ve sınıf içi tartışma 1 10
Final 1 40


ÖÇ-11. Psikoterapi-Psikoterpist, Kuram-Yöntem-Süreç, Semptom kavramlarını tanımlayabilmek.
ÖÇ-22.Farklı psikoterapi yöntemlerini sınıflamak, karşılaştırmak ve örneklendirmek.
ÖÇ-33. Farklı yöntemler arasındaki ayırd edici noktaları karşılaştırmak
ÖÇ-44. Farklı psikoterapi yöntemlerinden ortak mesleki etik ilkeler oluşturmak.
ÖÇ-55. Farklı kuramsal ve yöntemsel bilgileri uygulamalı alanlarda kullanabilme
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5