Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sanat Psikolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK7400 Sanat Psikolojisi 3/0/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
 Bu ders 2.dönem Sanat Terapisi dersine giriş niteliğinde olup amaç, günümüzde ve geçmişte sanat ve psikoloji ilişkisini incelemek ve öğrenciye Sanat Terapisi uygulamalı dersini anlayıp özümseyebileceği bilgi ve kavrayışı kazandırmak, öğrencilerin, sanatın insan yaşamındaki psikolojik değeri ve terapide bunu kullanma yöntemleri ve olasılıkları hakkında bilgi edinmelerini ve bakış açılarının genişlemesini sağlamaktır.
Ön Koşullar ---
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ----
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden
Asistanlar ----
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 09:00-12:00, 1B-04/06, Ataköy Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 13:00-15:00, 3G-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım

-Tartışma

-Sunum

-Ödev
Temel Kaynaklar
Erinç, S.M. (2011). Sanat Psikolojisi’ne Giriş. (3. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 
Aydın, B. (2012). Tıbbi sanat terapisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(1), 69-83.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Sanat nedir? Sanat psikolojisi ve sanata etki eden psikoloji kuramları Sözlü anlatım
3. Hafta Algı psikolojisi Sözlü anlatım
4. Hafta Yaratıcı düşünce Sözlü anlatım
5. Hafta Dışavurumcu yaklaşım Sözlü anlatım
6. Hafta Sanat terapisinin psikoterapide kullanımı Sözlü anlatım
7. Hafta Genel değerlendirme Tartışma
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Görsel sanatlar terapisi Sözlü anlatım
10. Hafta Dans ve hareket terapisi Sözlü anlatım
11. Hafta Müzik terapisi Sözlü anlatım
12. Hafta Intermodel – dışavurumcu sanat terapisi Sözlü anlatım
13. Hafta Şiir terapisi, Drama Sözlü anlatım
14. Hafta Sanatın Kullanılabileceği Gündelik Uygulamalar-I Uygulama
15. Hafta Sanatın Kullanılabileceği Gündelik Uygulamalar-II Uygulama
16. Hafta Genel değerlendirme Tartışma
17. Hafta YIL SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Sınıf içi katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1. Sanat ve psikoloji ilişkisini, terapi, Grup terapileri, ruhsal bozukluk kavramalarını TANIMLAMAK, sanat terapisinin tarihçesi (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Grup Terapilerinin, sanat terapilerinin, ruhsal bozuklukların SINIFLANDIRILMASI (BİLGİ)
ÖÇ-3ÖÇ 3. İnsanın sanat üretme ihtiyaçlarının çeşitliliği ve bu ihtiyacı karşılamanın ruhsal önemi hakkında FARKINDALIK kazandırmak, (kendi ifadeleriyle belirtmeleri) yoksunluk durumlarıyla KARŞILAŞTIRILMASI- uygulamalı örnekler (KAVRAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4. Sanat terapisi ya da sanatla üretim sonuçlarının YORUMLANMASI -uygulamalı örnekler (KAVRAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. Sanat terapisi ya da sanatla üretim yöntemlerinin DEĞERLENDİRİLMESİ, değişik uygulamaların OLUŞTURULMASI -uygulamalı örnekler (UYGULAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5