Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK7001 7 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, psikolojide ölçme ve değerlendirme kavramlarının niteliklerinin öğrenilmesini; psikolojide kullanılan ölçüm araçlarının tanınmasını sağlamaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Tülay Turgut
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 15:00-18:00, LAB B2-FEF PC1, Ataköy Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe 14.00-18.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma
Temel Kaynaklar

 İbrahim Ethem Özgüven, Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara, 2007

 

 

Diğer Kaynaklar

 

Yaşar Baykul, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme, ÖSYM Yayınları, Ankara, 2000

 

Bayram Bıçak, Mehmet Bıçak, Soner Durmuş, Zekeriya Nartgün, Pegem A Yayıncılık, Ankara

 

 

http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=101198


http://www.pegema.net/dosya/dokuman/202.pdf


http://iogm.meb.gov.tr/files/size_ozel/olcme_ve_degerlendirme.pdf

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ölçme Kavramı ve Ölçme Araçlarının Çeşitleri Sözlü Anlatım
2. Hafta Değerlendirme Kavramı; Ölçme ve Değerlendirme Farkları Sözlü Anlatım
3. Hafta Güvenirlik Kavramı; Ölçeğin Güvenirliğini Bulma Yöntemleri Sözlü Anlatım
4. Hafta Geçerlik Kavramı; Geçerlik Türleri Sözlü Anlatım
5. Hafta Madde Analizi; Başarı Testlerindeki Soruların Değerlendirilmesi; Testlerle Ölçülemeyen Özelliklerin Tartışılması Sözlü Anlatım
6. Hafta Zihinsel Yeteneklere İlişkin Kuramlar ve Yeteneklerin Ölçülmesi; Standford-Binet; Wechsler; Küçük Çocuk Zeka Testleri; Denver Sözlü Anlatım
7. Hafta Genel Yetenek Test Bataryası; Farklı Yetenek Testleri; İlgilerin Ölçülmesi; Bireysel Niteliklerin İlgiye Etkisi ve İlgi Envanterleri Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Davranışların Ölçülmesinde Gözlemsel Teknikler; Gözlem Formu Hazırlanması; Derecelendirme Ölçekleri ve Çeşitleri Sözlü Anlatım
10. Hafta Kişiliği Ölçme ve Değerlendirme Teknik ve Yaklaşımları Sözlü Anlatım
11. Hafta Kişilik Envanteri Geliştirme; Ülkemizde Kullanılan Envanterler Sözlü Anlatım
12. Hafta Projektif Testler ve Yansıtma Hipotezi; Projektif Tekniklerin Nitelikleri ve Sınıflandırılması Sözlü Anlatım
13. Hafta Stres ve Kaygının Ölçülmesi Sözlü Anlatım
14. Hafta Psikolojik Testlerin Avantajlı Olan ve Olmayan Yönleri; Yapılan Temel Hatalar; Test Puanlarını Etkileyen Faktörler Sözlü Anlatım
15. Hafta Test Sonuçlarının Yorumlanmasına İlişkin Yaklaşım ve Tutumlar Sözlü Anlatım
16. Hafta Psikolojik Testlerin Kullanılmasına İlişkin Etik Kurallar Sözlü Anlatım
17. Hafta Genel Tekrar Sözlü Anlatım
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 5
Tartışma Soruları 1 5
Final 1 60


ÖÇ-11) Ölçme ve Değerlendirme kavramları; Geçerlik ve Güvenirlik kavramları konularında bilgilenme
ÖÇ-22) Psikolojide kullanılan ölçüm araçları hakkında bilgilenme
ÖÇ-33) Psikolojide kullanılan ölçüm araçları arasındaki benzerlik ve farkları kavrama
ÖÇ-44) Psikolojide kullanılan ölçüm araçlarının psikoloji alanındaki yerini ve önemini anlama
ÖÇ-55) Ölçme ve Değerlendirmede Etik Kuralların önemini kavrama
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5