Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Örgüt Kültürü ve Liderlik

Örgüt Kültürü ve Liderlik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK7500 7 Örgüt Kültürü ve Liderlik 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ülke kültürü kavramını tanıyarak ülke kültürünün  işletme uygulamaları üzerindeki önemi ve  etkilerini incelemek, işletme kültürü ile ilgili farklı yaklaşımları gözden geçirmek ve  kültür değişiminde lider davranışlarının önemini kavramaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zeynep Oktuğ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 16.00-19.00 Seminer II
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 14.00-16.00; Çarşamba 10.00-12.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım ve tartışma.
Temel Kaynaklar

Coşkun G., Akıncı Vural Z.B. Örgüt Kültürü. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul: 2007.

Güney, S. Liderlik. Nobel Akademik Yay., İst.: 2012.

Diğer Kaynaklar - Mondy, R.W. , Noe, R.M., Premaux, S.R. (1999). Human Resource Management, New Jersey: Prentice Halll, Inc.

-Moorhead, G., Griffin, R.W. (2001) Organizational Behaviour, Boston: Houhgton Mifflin Company.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kültür ve kültürle ilgili kavramların tanımı Sözlü anlatım, tartışma
2. Hafta Kültürün elementleri; gözle görülen ipuçları; normlar ve değerler; kültürel varsayımlar:kavram tanımları ve aralarındaki ilişkiler Sözlü anlatım
3. Hafta Ülke kültürü-örgüt kültürü ilişkisi Sözlü anlatım,tartışma
4. Hafta Örgüt kültürü modelleri Sözlü anlatım
5. Hafta Birey-örgüt uyumu Sözlü anlatım,tartışma
6. Hafta Değerler Sözlü anlatım,tartışma
7. Hafta Kültür ve İletişim Sözlü anlatım,tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Lider-Yönetici kavramları Sözlü anlatım,tartışma
10. Hafta Lidrlik teorileri I Sözlü anlatım
11. Hafta Liderlik teorileri II Sözlü anlatım
12. Hafta Liderlik stillerinin iletişim üzerindeki etkileri Sözlü anlatım,tartışma
13. Hafta Kültürel etmenlerin liderlik stilleriyle ilişkileri Sözlü anlatım,tartışma
14. Hafta Örgüt kültürünün oluşumunda liderin rolü Sözlü anlatım, tartışma
15. Hafta Günümüz işletmelerinin kültür ve liderlik açısından değerlendirilmesi Sözlü anlatım,tartışma
16. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Final 1 65


ÖÇ-1Ülke kültürü kavramını anlamak ve benzeri kavramlarla KARŞILAŞTIRMAK
ÖÇ-2Kültürün elementlerini ANALİZ EDEBİLMEK
ÖÇ-3Ülke ve işletme kültürü arasındaki benzerlik ve farklılıkları AYIRD EDEBİLMEK.
ÖÇ-4Kültürel değerlerin işletme uygulamaları üzerindeki etkilerini TARTIŞABİLMEK
ÖÇ-5Liderlik tarzlarının kültür gelişimi üzerindeki etkileri üzerinde AÇIKLAMA YAPABİLMEK.
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5