Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Psikopatoloji II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK6401 6 Psikopatoloji II 3/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
 Psikopatolojik terminoloji ve başlıca psikopatolojileri öğrenmek 
Ön Koşullar Psikopatoloji I dersini almış olmak
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri Dr. Burak Berber
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 12:00-15:00,Ataköy Kampüsü, Seminer II
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Burak Berber
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım

-Vaka analizi

-Proje

-Teknik gezi
 
 
 
             
Temel Kaynaklar -Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Prof. Dr. Orhan Öztürk, HYB
-Psikiyatri Temel Kitabı, Prof. Dr. Cengiz Güleç, HYB
-Comprehensive Textbook of Psychiatry, Kaplan & Sadock
-Psikiyatri Tarihi, Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu, Okuyanus Yayın
 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar ı Sözlü anlatım, vaka analizi
2. Hafta Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar ıı Sözlü anlatım, vaka analizi
3. Hafta Bağımlılık ve Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ı Sözlü anlatım, vaka analizi, teknik gezi
4. Hafta Bağımlılık ve Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ıı Sözlü anlatım, vaka analizi, teknik gezi
5. Hafta Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Sözlü anlatım, vaka analizi
6. Hafta Yeme ve Uyku Bozuklukları Sözlü anlatım, vaka analizi
7. Hafta Psikosomatik Bozuluklar Sözlü anlatım, vaka analizi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kişilik kavramı ve Kişilik Bozuklukları Sözlü anlatım, vaka analizi
10. Hafta Çocuk ve Ergen Psikopatolojileri ı Sözlü anlatım, vaka analizi
11. Hafta Çocuk ve Ergen Psikopatolojileri ıı Sözlü anlatım, vaka analizi
12. Hafta Yaşlılık Psikiyatrisi Sözlü anlatım, vaka analizi, teknik gezi
13. Hafta Psikoterapiler I Sözlü anlatım, vaka analizi
14. Hafta Psikoterapiler II Sözlü anlatım, vaka analizi
15. Hafta Psikofarmakoloji ve Biyolojik Tedaviler I Sözlü anlatım, vaka analizi
16. Hafta Psikofarmakoloji ve Biyolojik Tedaviler II Sözlü anlatım, vaka analizi
17. Hafta YIL SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 4 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1. Psikopatojilerin tanımlanması ve Psikiyatrik Semiyoloji (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Belirti ve bulgularında benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması (KAVRAMA)
ÖÇ-3ÖÇ 3. Tanı ve ayırıcı tanıların sorgulanması (BİLGİ-KAVRAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4. Öznel psikopatolojinin tanınması, anlaşılması ve ayırdedilebilmesi (BİLGİ-KAVRAMA)
ÖÇ-5 ÖÇ 5. Farklı psikopatolojilere farklı yaklaşımların belirlenebilmesi (UYGULAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5