Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Klinik Psikoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK6400 6 Klinik Psikoloji 3/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
 Mezuniyet sonrası klinik alanda çalışmayı düşünen öğrencilerimizin klinik psikoloji alanını ve uygulamalarını yakından tanımaları.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden, Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden, Dr. Öğr. Üyesi Melis Seray Özden
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 15:00-18:00 - Ataköy Yerleşkesi, Amfi B1-1
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 10:00-12:00, 3G-07 No'lu Oda
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar

Şahin, M. (Çev. Ed.) (2013). Klinik Psikoloji. Ankara: Nobel Yayın.

Dağ, İ. (Çev. Ed.) (2014). Klinik Psikolojiye Giriş. Ankara: Mentis Yayıncılık.

Aygölü, F., Özden, M.S. (2015). Klinik Psikolojide Bebek, Çocuk ve Ergen Vakalarda İlk Görüşmeler. Ankara: Nobel Yayın.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta “Klinik Psikoloji” nedir – ne değildir? Türkiye’de ve Dünyada durumu. Sözlü Anlatım
2. Hafta Davranışçı ve Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Sözlü Anlatım
3. Hafta Psikodinamik ve İnsancıl Psikoterapiler Sözlü Anlatım
4. Hafta Yenilikçi Psikoterapiler Sözlü Anlatım
5. Hafta Psikolojik Değerlendirme Sözlü Anlatım
6. Hafta Psikodiagnostik Değerlendirme Sözlü Anlatım
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Klinik Müdahale Alternatifleri Sözlü Anlatım
9. Hafta Çocuk-Ergen Psikolojisi Sözlü Anlatım
10. Hafta Yetişkin Psikolojisi Sözlü Anlatım
11. Hafta Yaşlılık Psikolojisi Sözlü Anlatım
12. Hafta Sağlık Psikolojisi Sözlü Anlatım
13. Hafta Klinik Nöropsikoloji Sözlü Anlatım
14. Hafta Adli Psikoloji Sözlü Anlatım
15. Hafta Klinik Psikolojide Etik İlkeler Sözlü Anlatım
16. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Sınıf içi tartışma 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1. Klinik psikolojinin uygulama alanlarını ve klinik psikoloğun görevlerini, eğitimini tanımlama (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Klinik psikolojinin içeriğini diğer psikoloji alanları ile karşılaştırır ve örneklendirir (KAVRAMA)
ÖÇ-3ÖÇ 3. Etik ilkeleri kendi ifadesi ile yorumlar ve örnekler (KAVRAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4. Psikolojik testleri uygular, veri toplar, ölçer (UYGULAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. Psikolojik testleri amacına uygun bir şekilde kullanır, sınıflandırır ve sonuçlandırır (UYGULAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5