Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Psikolojide Çağdaş Akımlar

Psikolojide Çağdaş Akımlar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK6000 6 Psikolojide Çağdaş Akımlar 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Psikoloji tarihinde yer alan akımların tanınması, kavranması, karşılaştırılması.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zeynep Oktuğ
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 12.00-15.00, Seminer II Salonu , Ataköy Kampüs
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 90.00-12.00, 3C18
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Tartışma, Sunum
Temel Kaynaklar -
Schultz D.,Schultz S., Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2007; Burger J., Kişilik, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Psikoloji Tarihine Genel Bakış, Psikoloji Akımları, Sözlü Anlatım
2. Hafta Deneysel Psikoloji, Modern Psikoloji , Sözlü Anlatım
3. Hafta Yapısalcılık , Sözlü Anlatım
4. Hafta İşlevselcilik , Sözlü Anlatım
5. Hafta Uygulamalı Psikoloji Sözlü Anlatım
6. Hafta Davranışçılık, Sözlü Anlatım
7. Hafta Gestalt, Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Psikanaliz, Sözlü Anlatım
10. Hafta Psikanalizin Türevleri, Sözlü Anlatım
11. Hafta Bilişsel Yaklaşım, Sözlü Anlatım
12. Hafta Weber, Wundt, Titchener Sözlü Anlatım, Sunum
13. Hafta Darwin, Cattel, Sözlü Anlatım, Sunum
14. Hafta Watson, Lewin Sözlü Anlatım, Sunum
15. Hafta Freud, Jung Sözlü Anlatım, Sunum
16. Hafta Adler, Horney, Rogers, Sözlü Anlatım, Sunum
17. Hafta Psikoloji Akımlarının Karşılaştırması Sözlü Anlatım
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Final 1 65


ÖÇ-1Psikoloji Tarihinde yer alan akımlar konusunda bilgilenme
ÖÇ-2Psikoloji Tarihinde yer alan akımların psikoloji alanındaki etkilerini anlama
ÖÇ-3Psikoloji Tarihinde yer alan akımların öncüleri hakkında bilgilenme
ÖÇ-4Psikoloji Tarihinde yer alan akımların yarattıgı etkiler arasındaki benzerlik ve farkları kavrama
ÖÇ-5Psikoloji Tarihinin güncel psikolojideki yansımalarını anlama, mevcut teknikler üzerindeki etkilerini kavrama
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5