Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Atipik Çocuklar I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK5300 Atipik Çocuklar I 3/0/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
 Zihinsel Özürlü, Ögrenme Güçlüğü, Otistik, Serebral Palsy, Epilepsi, Görme Engelli, İşitme Engelli ve Konuşma engelli olan çocuklar yanı sıra, Ruhsal alışkanlık, duygusal ve Davranış Bozukluğu gösteren çocukların tanı kriterlerinin, Psikolojik destek ve Ekip çalışmalarının öneminin öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar ---
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09:00-12:00, 1C-16, Ataköy Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Mücella Uluğ, Çarşamba-Cuma. 3G-07.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar
1. Akarsu, Füsun, (2000), Üstün Yetenekli Çocuklar, Edusen Yayınları, Ankara.
2. Aydın, Aydan, (2003), Otizm’de İlk Adım, Epsilon Yayın, İst.
3. Bozkurt, Tülay ve ark. (2009), Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları, II. Eğitim Psikoloji Sempozyumu, Kültür Üniversitesi Yayınları, İst.
4. Bozkurt, Tülay ve ark. (2010), Özel Eğitim Modeli ve Uygulamalar, III. Eğitim Sempozyumu kitapçığı, Kültür Üni. Yayınları, İst.
5. Dalp, Şükran, (2004), Otizm, Otistik Çocuklar, Karatepe Yayınları, Ankara.
6. DSM-IV, (1999), Ayırıcı Tanı El Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, İst.
7. Jost, Monika, (2006), İleri Zekalı Çocukları Tespit Etmek ve Desteklemek, (çev. Akın Kana), İlya Yayın, İzmir.
8. Köknel, Özcan. (1999), Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Alfa Yayınları, İst.
9. Kulaksızoğlu, Adnan (2003), Farklı Gelişen Çocuklar, Epsilon Yayın, İst.
10. Özaras, Nadire, Yalçın, Selim, (2001), Serebral Palsi ile Yaşamak, Nobel Kitapevi, İst.
11. Özcan, Hıfzı, (2010) Cerebral Palsy (2. Basım), Boyut Yayın, İst.
12. Özürlüler Şurası, (2005), Yerel Yönetim ve Özürlüler, Ankara.
13. Sargın, Nurten, (2001), Çocuklarda Ruh Sağlığı, Nobel Yayın, Ankara.
14. Vanlı, Lale, (2001) Hiperaktif Çocuklar, Tanı ve Tedavi, Nobel Tıp, İst.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Atipik Çocukların Tanımı Sözlü Anlatım
2. Hafta Atipik Çocukların sınıflandıırlması Sözlü Anlatım
3. Hafta Davranışsal nedenler Sözlü Anlatım
4. Hafta Zihinsel engelli çocuklar Sözlü Anlatım
5. Hafta Zihinsel engelli çocukların sınıflandırılması Sözlü Anlatım
6. Hafta Eğitim düzeyi ve performansı Sözlü Anlatım
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Öğrenme güçlüğü olan çocuklar Sözlü Anlatım
9. Hafta Öğrenme güçlüğünün nedenleri Sözlü Anlatım
10. Hafta Çareler (tedavi-eğitim) Sözlü Anlatım
11. Hafta Serebral Palsy'li çocuklar Sözlü Anlatım
12. Hafta Serebral Palsy'nin nedenleri Sözlü Anlatım
13. Hafta Serebral Palsy sınıflandırılması Sözlü Anlatım
14. Hafta Rehabilitasyonu ve eğitimi Sözlü Anlatım
15. Hafta Epileptik çocuklar Sözlü Anlatım
16. Hafta Epilepsinin nedenleri ve eğitimi Sözlü Anlatım
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
öğrenci etkinliği 1 5
Final 1 55


ÖÇ-1ÖÇ 1. Atipik çocukların tanımlanması (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Tedavi ve eğitimlerinde benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması (KAVRAMA)
ÖÇ-3ÖÇ 3. Tedavi ve eğitimlerinin sorgulanması (KAVRAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4. Ekip çalışmasının önemi ve değeri (KAVRAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. Bu konuda aile eğitiminin ve işbirliğinin önemi (KAVRAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5