Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilişsel Psikoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK5000 5 Bilişsel Psikoloji 3/0/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı öğrencilere bilişsel psikolojinin temel konuları hakkında genel bir bakış açısı kazandırmaktır.
 
Ön Koşullar ---
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Serra İçellioğlu
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 15.00-18.00, Amfi B1-3.
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 14.00-15.00, 3C-02
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

-Tartışma

-Sunum
Temel Kaynaklar

1.    Robert J. Sternberg & Karin Sternberg (2012), Cognitive Psychology (6th Edition) Cengage Learning.

2.    Edward E.Smith & Stephen M. Kosslyn (2014). Bilişsel Psikoloji Zihin ve Beyin. Nobel Kitabevi, Çev. Ed. Muzaffer Şahin


3. Ders Notları (cats.iku.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)

Diğer Kaynaklar
1. Ayçiçeği-Dinn, A (Çevirmen) (2010). Bilişsel Psikoloji, Kitapevi Yayınları, İstanbul.
2. Ayçiçeği, A. (Çeviri Editorü) (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı, Kitapevi Yayınları, İstanbul.
Harris, C.L., Gleason, J.B. ve Ayçiçeği, A. (2006). When is a first language more emotional? Psychophysiological evidence from bilingual speakers.  Içinde A. Pavlenko (Ed.), Bilingual Minds: Emotional Experience, Expression, and Representation. Clevedon, United Kingdom: Multilingual Matters.
Harris, C.L., ve Ayçiçeği, A. (2009). Emotion and lying in a non-native language. International Journal of Psychophysiology, 71, 193-204.
3. Ayçiçeği, A., Özdemir, E. ve Yurtsever, A. (1999). Kosslyn, Ball ve Reiser’in Harita Öğrenme Deneyine Farklı Bir Yaklaşım,  İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi,  21, 221-232. 
4. Ayçiçeği, A., Göçmen, M. ve Bal, E. (1999). Hatırlama Zamanının Sınırlı Olduğu Durumda Yerleştirme Metodunun Etkinliği,  İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 203-213. 
5. Ayçiçeği, A., Torbalı, N. ve Karslı, A. (1999). Tekrarlama Kolaylaştırıcısı Etkisinin Sınırları,  İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 191-201. 
6. Ayçiçeği, A. ve Yüceil, S. (1999). Soyut Kelimeler de Somut Kelimeler Kadar Hatırlanabilir mi?, İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 233-239. 
7. Ayçiçeği, A., Doğan, Z. ve Gönenç, E. (1999). Eşanlamlı, Zıt  Anlamlı ve Anlamca İlgili Kelimeler Kendileriyle İlgili Olmayan Kelimelerin Tanınmasına Ket Vurmakta mıdır?, İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 183-190. 
8. Ayçiçeği, A. ve Tunoğlu, S. (1999). Eşanlamlı, Zıt Anlamlı ve Anlamca İlgili Kelimelerin Hafızdaki Yeri,  İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi,  21, 171-182. 
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bilişsel psikolojiye giriş, bilişsel psikolojinin tarihçesi, kognisyon ve zeka Sözlü Anlatım
2. Hafta Bilişsel psikolojide araştırma yöntemleri: vaka sunumu, deneysel araştırma, inceleme yöntemleri (nöropsikolojik değerlendirme, beyin görüntüleme, biyopsikolojik ölçümler) Sözlü Anlatım
3. Hafta Görsel algıya dair temel kavramlar; görsel duyusal sistem Sözlü Anlatım
4. Hafta Görsel algının aşağıdan yukarı kuramları; görsel algının yukarıdan aşağı kuramları; görsel algı bozuklukları Sözlü Anlatım
5. Hafta Dikkat; bilinç halleri; uyku; bilinç teorileri Sözlü Anlatım
6. Hafta Özellik birleştirme Teorisi; Benzerlik Teorisi; Yönlendirilmiş Arama Teorisi; Seçici Dikkat Modelleri Sözlü Anlatım
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Bölünmüş Dikkat Modelleri; Dikkati Engelleyen faktörler, Dikkat ve Zeka Sözlü Anlatım
9. Hafta Dikkatin otonom ve kontrollü süreçleri; dikkatin nöroanatomisi Sözlü Anlatım
10. Hafta Bellek; Örtük ve Açık Bellek, Bellek Modelleri; İşlem Seviyesi Modeli, Çalışma Belleği Modeli Sözlü Anlatım
11. Hafta Bellek süreçleri: bilginin kodlanması ve transferi, belleğin bozulması Sözlü Anlatım, Uygulama
12. Hafta Belleğin doğası; bilginin temsili (zihinsel imgeleme, ikili kodlama kuramı, görsel imgelemenin ilkeleri) Sözlü Anlatım
13. Hafta Bilginin zihindeki temsili: prosedürel bellek vs. dekleratif bellek Sözlü Anlatım, Uygulama
14. Hafta Genel Tekrar Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1.Bilişsel psikolojinin ilgi ve uygulama alanlarını TANIMLAMAK(BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. Bilginin organizasyonu ve zihinsel temsili TANIMLAMAK (BİLGİ)
ÖÇ-3ÖÇ 3. Makalelerden verilen örneklerle zihinsel temsil konusunu irdelemek (KAVRAMA)
ÖÇ-4ÖÇ 4. Bilincin, algının ve dikkatin farklı durumlarını TANIMLAMAK(BİLGİ); KARŞILAŞTIRMAK(KAVRAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. Bellek türlerini TANIMLAMAK(BİLGİ), KARŞILAŞTIRMAK(KAVRAMA)
ÖÇ-6ÖÇ 6. Bellek ile ilgili Araştırmaları İnceleme (KAVRAMA)
ÖÇ-7ÖÇ 7. Görsel Canlandırma ve Bellek Güçlendirme Tekniklerini TANIMLAMAK(BİLGİ)
ÖÇ-8ÖÇ 8. Kavram, sınıflandırma ve Dil Konusunu TANIMLAMAK(BİLGİ)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6                  
ÖÇ 7                  
ÖÇ 8