Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Örgütsel Davranış II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK5500 5 Örgütsel Davranış II 3/0/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
İki dönem devam edecek olan bu dersin amacı öğrencilere bireysel, grup ve örgütsel sistemler aracılığı ile etkili işletmeler oluşturabilmenin bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrenciler bireysel, grup ve işletme düzeyindeki örgütsel problemleri analiz ve teşhis ederek çözüm önerileri getirebileceklerdir. 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Tülay Bozkurt
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Persembe 15.00-18.00, Seminer II, Ataköy Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe 14.00- 18.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım, tartışma, literatür taraması, raporlama ve demonstrasyon.
Temel Kaynaklar 1. Eren. E., (2006). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Istanbul: Beta.
2. George,J. M., Jones, G. R., (2008), Understanding and Managing  Organizational Behavior, USA: Pearson    Education.
3. Halil, C., ( 2006). Örgütsel Davranış. İstanbul: Arıkan.
4. Koçel, T., (2007). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Arıkan
5. Rollinson, D., (2008). Organizational Behavior & Analysis. England:  Pearson Education.
6. Schultz, D., Schultz, S. E., (2006). Psychology & Work Today. USA: Pearson Education.
7. Tevrüz, S. (editör), (1996). Endüstri ve örgüt Psikolojisi, Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
8. Tüz, M., Sabuncuoğlu, Z., (2005). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Proje Organizasyonu Sözlü anlatım, Proje
2. Hafta Örgütlerde Yönetim Labirenti, Örgütlerde İletişim Sözlü anlatım, Proje
3. Hafta Örgütlerde İletişim, Örgütlerde Gruplar ve Grup Dinamikleri Sözlü anlatım, Proje
4. Hafta Örgütlerde Otorite , Güç ve Etkileme Sözlü anlatım, Proje
5. Hafta Örgütlerde Güdülenme Sözlü anlatım, Proje
6. Hafta Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi Sözlü anlatım, Proje
7. Hafta Örgütlerde Değişim ve Değişim Yönetimi Sözlü anlatım, Proje
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Örgütlerde Liderlik Sözlü anlatım, Proje
10. Hafta Örgütlerde Liderlik Sözlü anlatım, Proje
11. Hafta İş Tutumları ile İlgili Çağdaş Kavramlar ve Sorunlar Sözlü anlatım, Proje
12. Hafta İş Tutumları ile İlgili Çağdaş Kavramlar ve Sorunlar Sözlü anlatım, Proje
13. Hafta İşle İlgili Psikolojik Sorunlar Sözlü anlatım, Proje
14. Hafta Vaka Tartışmaları ve Uygulama Örnekleri Sözlü anlatım, Proje
15. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
16. Hafta Tartışma
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ 1. Örgütsel Davranışın temel alanlarını TANIMLAYABİLMEK (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ 2. İşletme politikaları, işletme içinde gücün kullanımı ve Liderlik tarzlarının işletmelerin etkinlik ve verimliliği üzerindeki etkilerini yorumlayabilmek (KAVRAMA)
ÖÇ-3ÖÇ 3. Öğrenme, ödül ve ceza, tutumlar, grup davranışı ve dinamiği, çatışma hakkındaki bilgilerini örgütsel alana uyarlama (UYGULAMA)
ÖÇ-4 ÖÇ 4. Örgütsel Değişim, Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler, Teknoloji ve insan davranışı ilişkisi hakkındaki bilgileri özümsemek (KAVRAMA)
ÖÇ-5ÖÇ 5. Örgütsel davranış alanında edinmiş oldukları temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri, örgüt içindeki insan davranışları ile ilgili sorunların çözümüne uyarlamak ve kullanmak (UYGULAMA)
ÖÇ-6ÖÇ 6. Örgüt içerisinde bireyin davranışları altında yatan temel motifleri ANALİZ EDEBİLMEK (ANALİZ)
ÖÇ-7ÖÇ 7. Örgütsel sorunları ANALİZ EDEBİLMEK (ANALİZ)
ÖÇ-8ÖÇ 8. Çözüm önerileri GELİŞTİREBİLMEK (SENTEZ)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6                  
ÖÇ 7                  
ÖÇ 8