Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Sosyal Duyarlılık Çalışmaları

Sosyal Duyarlılık Çalışmaları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK4102 Sosyal Duyarlılık Çalışmaları 3/0/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin psikolojide edindikleri kuramsal bilgileri, insan yaşamının kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacak bir proje kapsamında uygulamaya aktarabilmeleridir
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 9.00-12.00, 3B-03/05 Ataköy Kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 1300-15.00- Psikoloji Bölüm Başkanlığı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Saha uygulaması, kurum ziyaretleri
Temel Kaynaklar Öğrenciler projeleri ile ilgili kaynaklara ulaşmakla sorumludurlar
Diğer Kaynaklar Çalışılacak kurum ve projelerle ilgili   okuma materyalleri.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel oryantasyon.Sosyal sorumluluk kavramının tarihi gelişimi Anlatım ve tartışmalar
2. Hafta Proje seçimi ve seçilen projelerin oryantasyonu ile ilgili hazırlıklar Anlatım ve tartışmalar
3. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
4. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
5. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
6. Hafta Genel tartışma,izlenim ve geri iletim toplantısı (Destek ve geliştirme toplantısı 1) Anlatım ve sunumlar
7. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
8. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
9. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
10. Hafta Genel tartışma,izlenim ve geri iletim toplantısı (Destek ve geliştirme toplantısı 2) Anlatım ve sunumlar
11. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
12. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
13. Hafta Kurum ziyaretleri ve uygulamalar Saha çalışması, kurum ziyaretleri
14. Hafta Genel tartışma,izlenim ve geri iletim toplantısı (Destek ve geliştirme toplantısı 3) Anlatım ve sunumlar
15. Hafta Raporlama süreci Anlatım
16. Hafta Sunum Grup ve bireysel sunumlar
17. Hafta Sunum Sonuç ve Öneriler Grup ve bireysel sunumlar
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Projeler 1 0
Kurum raporu 1 40


ÖÇ-1Kuramsal bilgileri saha uygulamaları ile İLİŞKİLENDİREBİLMEK
ÖÇ-2Uygulama yaptıkları alanlardaki problemleri TANIMLAMAK
ÖÇ-3Sahadaki insanlarla işbirliği YAPABİLMEK
ÖÇ-4Uygulama yaptığı kurumun temel işlevlerini psikolojinin farklı uygulama alanları açısından KAVRAYABİLMEK
ÖÇ-5Sahada karşılaştığı problemlere çözüm ÖNEREBİLMEK
ÖÇ-6Etkili rapor yazma ve sunum tekniklerini UYGULAMAK
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6