Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kişilerarası İlişkiler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK2101 Kişilerarası İlişkiler 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Bireyler arasındaki ilişkinin doğasının incelenmesi, yapısal farklılıkların etkisi, sosyal etkenlerin ilişkilere yansıması, psikolojik etkenlerin irdelenmesi konularında öğrencilere bilgi kazandırmak.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zeynep Oktuğ, Doç.Dr. Zeynep Oktuğ
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 15.00, 3B 12/14/16
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 9.00-12.00, 3G 18
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma.
Temel Kaynaklar 1. Telman, N. ve Ünsal, P. (2005). İnsan İlişkilerinde İletişim. İstanbul: Epsilon.

2. Gürüz, D. ve Eğinli, A. (2013). Kişiler arası İlişkiler. İstanbul: Nobel.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kişilerarası İlişkilerin Kapsamı Sözlü anlatım,
2. Hafta İletişimin Öğeleri: Kaynağın, Mesajın ve Alıcının Özellikleri; Gürültü ve Bağlam Sözlü anlatım, tartışma
3. Hafta İletişim Türleri; İletişimin Niteliksel Bileşenleri Sözlü anlatım, tartışma
4. Hafta Kişilerarası İletişim & Teoriler: Sosyal Alışveriş Teorisi (Homans); Belirsizlik Azaltma Teorisi (Berger) Sözlü anlatım, tartışma
5. Hafta Kişilerarası İletişim & Teoriler: Bağlılık Teorisi (Bowbly); Atıf Teorisi (Heider) Sözlü anlatım, tartışma
6. Hafta Kişilerarası İletişim & Teoriler: Temel Kişilerarası İlişkiler Oryantasyonu (Shutz) Sözlü anlatım, tartışma
7. Hafta Empati Kavramı; Empati Düzeyi ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki Sözlü anlatım, tartışma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Benlik Algısı, Sosyal Algı ve Kişilerarası İlişkilere Yansıması Sözlü anlatım, tartışma
10. Hafta Benlik Saygısı ve İletişim Tarzları Arasındaki İlişki Sözlü anlatım, tartışma
11. Hafta Otorite Kavramı; Kontrol Odağı Kavramı ve İletişim Biçimlerine Yansıması Sözlü anlatım, tartışma
12. Hafta Transaksiyonel Analizin Tanımı ve Kişilerarası İlişkilerdeki Rolü Sözlü anlatım, tartışma
13. Hafta Kişilerarası İletişimde Çatışma; Rahim’in Çatışma Yönetimi Modeli Sözlü anlatım, tartışma
14. Hafta Kültürün İletişim Üzerindeki Etkileri Sözlü anlatım, tartışma
15. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Final 1 65


ÖÇ-1Kişilerarası iletişim modelleri ve kuramları hakkında bilgilenme
ÖÇ-2Sözlü ve sözsüz iletişimde etkili faktörleri kavrama
ÖÇ-3Duygusal Süreçlerin İletişim üzerinde etkisini kavrama
ÖÇ-4Empati kavramı hakkında bilgilenme, empatinin psikoloji alanındaki önemini kavrama
ÖÇ-5Bireysel farklılıkların iletişim üzerindeki etkisini kavrama
ÖÇ-6İletişimde kültürler arasındaki benzerlik ve farkları kavrama
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6