Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İşletmeye Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK3500 3 İşletmeye Giriş 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
İşletmecilikle ilgili temel kavram ve bilgilerle, yönetim kavram ve uygulamasının verilmesi, aralarındaki ilişkiyi ortaya koyabilme, güncel iş yaşamı ile öğrenilen kavramlar arasındaki ilişkiyi görme
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Seçil Taştan
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe ,15.00-18.00 , Amfi B1 - 1, Ataköy Kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe ,15.00-18.00 , Amfi B1 - 1
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sınıf içi anlatım, ppt kullanımı, tartışmalar ve örnek olaylar
Temel Kaynaklar Öğretim Üyesi tarafından verilen ders notları-

 
Diğer Kaynaklar -Ertürk, Mümin. Temel İşletmecilik Bilgisi, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yay., 2009
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İşletme Kavramı ve İşletmenin Çevresi ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
2. Hafta İşletmelerin Amaçları ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
3. Hafta Üretim Faktörleri ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
4. Hafta Girişimcilik ve İşletme Sahipliği ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
5. Hafta İşletmelerde Etik ve Sorumluluk Kavramları ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
6. Hafta İşletmenin Kuruluşu ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
7. Hafta Ara Sınav ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
8. Hafta İşletmelerin Türleri ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
9. Hafta İşletmenin Ekonomik Yönü: Karlılık, Büyüme, Süreklilik, Verimlilik, Etkinlik, Kapasite, Başabaş Analizi ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
10. Hafta Sistem Olarak İşletme Üretim Alt Sistemi ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
11. Hafta Pazarlama Alt Sistemi ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
12. Hafta Yönetim Alt Sistemi ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
13. Hafta İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Alt Sistemleri ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
14. Hafta Muhasebe - Finans Alt Sistemi ppt kullanılarak yapılan sunumlar ve sınıf içi tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
sınıf içi tartışma ve katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1İşletmelerin ekonomik ve sosyal yaşam içindeki yerini tanımlamak, önemini belirtmek
ÖÇ-2İşletmeleri girdiler, çıktılar, süreçler, çevre, sistemler ve alt sistemler boyutları ile birlikte açıklamak, bu boyutları birbirleri ve işletme ile ilişkilendirmek
ÖÇ-3İşletmelerin çevre ile etkileşimini açıklamak, sistem, alt sistemler, açık ve kapalı sistemler kavramlarını tanımlamak, öğrencinin işletmeyi sistem boyutu ile analiz etmesini sağlamak
ÖÇ-4İşletmenin temel fonksiyonları olan, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, lojistik vb. alt sistemlerini tanımlamak, işletme üst sistemi ile ilişkilendirmek
ÖÇ-5Öğrencileri işletmeleri alanında kullanılan temel literatürle tanıştırmak, rekabet, girişimcilik, büyüklük vb. temel kavramları hatırlamalarını sağlamak
ÖÇ-6İşletmeleri ekonomik yaşamın temel bileşeni olarak tanımlamak ve çevresel aktörler (devlet, politika, eğitim, sendikalar, müşteriler) ile bağını kurmak
ÖÇ-7İşletmeyi ilgili tüm paydaşlar ile birlikte betimlemek
ÖÇ-8Farklı işletme türlerini sınıflamak ve karşılaştırmak
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6                  
ÖÇ 7                  
ÖÇ 8