Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri II

Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK3001 3 Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri II 3/0/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, psikoloji bölümünde aldıkları ders içerikleri ile ilgili bir araştırma konusu seçerek, daha önce aldıkları psikolojide veri Analizi ve Araştırma Teknikleri I dersinin kuramsal çerçevesine uygun bir araştırma modeli geliştirerek uygulama yapmaları ve araştırma verilerini analiz ederek raporlamalarını sağlamaktır.
Ön Koşullar Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri I ve Psikolojide istatistik Yöntemleri I derlerini almış olmak
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam zorunluluğu
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Tülay Turgut
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 12.00-14.00/4C 7-9-11-13 dersin devamı= Perşembe 14.00-15.00/LAB B2-FEF PC2
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım ve örnek araştırma tartışmaları grup çalışmaları
Temel Kaynaklar
Balcı,A.(2000) Sosyal Bilimlerde Araştırma,Ankara: Pegem Akademi
 
Baloğlu,B.(2009).Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.İstanbul:Der
 
Gürsakal,N.(2000). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.İstanbul.Nobel.
 
Hamdi İslamoğlu,A.H. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
(SPSS Uygulamalı)İstanbul:Beta Yayınevi.
 
Ural,A.,Kılıç,İ.(2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi.İstanbul:Detay
 
 
Diğer Kaynaklar
Darren,G. Mallery,P.(2005). SPSS for Windows.Step by Step. New York: Pearson
 
Gardner,R.C.(2001) Psychological Statistics Using SPSS for Windows. New York:Prentice Hall.
 
Morgan G.A., Griego, O.V.(19989 Easy Use and Interpretation of SPSS for Wındows New Jersey: Colorado State University.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Araştırma döngüsünün kısa bir tekrarı Anlatım, vaka analizi
2. Hafta Araştırma tasarımları Anlatım, tartışma, örnek geliştrime
3. Hafta .Ölçek geliştirme süreci : Örnek uygulama simulasyon, anlatım, vaka analizi
4. Hafta Proje gruplarının oluşturulması ve sürecin planlanması Proje grup görüşmeleri
5. Hafta Araştırma konularının seçilmesi, Grup çalışmaları, bireysel görüşmeler
6. Hafta Ölçek geliştirme çalışması; pilot çalışma Grup çalışmaları
7. Hafta Geliştirilen ölçeklere son şekillerinin verilmesi sınıf ve saha çalışması
8. Hafta Araştırma önerilerinin hazırlanması ve tartışılması anlatım, grup çalışması
9. Hafta Uygulama Saha çalışması
10. Hafta Ara sınav
11. Hafta Verilerin bilgisayara girilmesi Labaratuvar çalışması
12. Hafta Verilerin bilgisayara girilmesi Lab. çalışması
13. Hafta Raporlama sürecinin tanıtımı Anlatım
14. Hafta Veri analizi ve yorumlama Lab. çalışması
15. Hafta Veri analizi ve yorumlama Lab. çalışması, kişisel görüşmeler
16. Hafta Raporlara son halinin verilmesi Lab., sınıf tartışmaları
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 3 10
Projeler 1 40
Final 1 30


ÖÇ-1Bir araştırma modelini uygulamaya aktarabilecek ölçme araçları GELİŞTİREBİLME.
ÖÇ-2Anket/ölçek UYGULAMA
ÖÇ-3Verileri bilgisayar ortamında DEĞERLENDİRME
ÖÇ-4Bulguları YORUMLAMA
ÖÇ-5Araştırmanın değişkenleri ile ilgili kuramsal bilgileri araştırmanın bulguları ile KARŞILAŞTIRARAK sentezleyebilme
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5