Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Tüketici Davranışları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
PSK2500 Tüketici Davranışları 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, psikolojinin çeşitli alt alanları bakış açısıyla, “tüketim” ve “tüketici” kavramları,  modern öncesi, modern ve modern sonrası “üretim” ve “tüketim” ilişkileri, üretim ve tüketim ilişkisinin insanın yapısı, yaşamı ve davranışlarını nasıl biçimlendirdiği, insan gelişimi ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrenciler tüketim toplumu ya da tüketim kültürü içinde yaşamaktan doğan birey, aile ya da toplum düzeyindeki çeşitli sorunları tanılayabilecek,
çözüm önerileri getirebileceklerdir. 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 12:00 - 15:00, 3C- 04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 13:00 - 15:00, 3A-02
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, medya tarama-araştırma, vb.
Temel Kaynaklar

1.    Odabaşı, Y. (2009). Tüketim Kültürü, İstanbul: Sistem

2.    Fromm, E. (2003). Sahip Olmak Ya da Olmak, Çev. Aydın Arıtan, İstanbul: Arıtan.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış ve tanışma Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Tüketici Davranışına giriş, Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Tüketim Türleri: “nesnelerle mutluluk dansı” Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Tüketim Toplumu İdeolojisi: Tüketiyorum O Halde Varım Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Tüketim Kültürünün Özellikleri Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Film gösterimi “Chevrim (Chevolution)”, Önder Öztunalı Konferans Salonu Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Sembolik Tüketim Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hedonizm: Haz Arayıcılığı Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Materyalizm: Bireysel Servet Avcılığı Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Postmodernizim ve Tüketici Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Tüketirken Tükenmek: Sevgi ve Öznenin Yok oluşu sorunlar, Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Gönüllü Sadelik ve Sevgiyle Üretim, Sevgiyle Paylaşım Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Genel değerlendirme Sözlü anlatım, tartışma ve sosyogram
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1ÖÇ1. “Tüketim” ve “tüketici” kavramlarını tanımlayabilmek (BİLGİ)
ÖÇ-2ÖÇ2. Modern öncesi, modern ve modern sonrası “üretim” ve “tüketim” ilişkilerini karşılaştırabilmek (KAVRAMA)
ÖÇ-3ÖÇ3. Üretim ve tüketim ilişkisinin insanın yapısı, yaşamı ve davranışlarını nasıl biçimlendirdiğini gösterebilme
ÖÇ-4ÖÇ4. İnsan gelişimi ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ayırt edebilme (ANALİZ)
ÖÇ-5ÖÇ5. Tüketim toplumu ya da tüketim kültürü içinde yaşamaktan doğan birey, aile ya da toplum düzeyindeki çeşitli sorunları tanılayabilme (ANALİZ)
ÖÇ-6ÖÇ 6. Çözüm önerileri getirebilme (SENTEZ)
Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1                  
ÖÇ 2                  
ÖÇ 3                  
ÖÇ 4                  
ÖÇ 5                  
ÖÇ 6