Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik-Bilgisayar Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
MB2001           
MB2002           
MB2003           
MB2004           
MB4001           
MB4002           
MB4003           
MB6005           
MB6001           
MB7003           
MB8008           
MB5003           
MB6002           
MB8003           
MB8004           
MB8005           
MB8002           
MB8009           
MB8007           
MB1001           
MB1002           
MB1003           
MB1004           
MB3001           
MB3002           
MB3003           
MB5002           
MB5007           
MB5001           
MB5006           
MB8013           
MB5009           
MB6009           
MB7001           
MB7004           
MB7013           
MB5008           
MB6010           
MB7008           
MB6003           
MBU0001           
MB3004           
MB3005           
MB4004           
MB4005           
MB5004           
MB6004           
MB7002           
MB8001           
MBU0002           
MB8011           
MB5011           
MB6011           
MB7010           
MB7012           
MB8012           
MB6008           
MB5010           
MB6006           
MB6007           
MB7005           
MB7006           
MB7007           
MB7009           
MB7011           
MB5005           
MB8006           
MB8010           
MBT2001           
MBT1001           
MBT1002           
MBT1003           
MBT1004           
MBT1005           
MBT1006           
MBT1007           
MBT1008           
MBT3001           
MBT3002           
MBT4001           
MBT4002           
MCB2001           
MCB1001           
MCB1002           
MCB1003           
MCB1004           
MCB1005           
MCB1006           
MCB1007           
MCB1008           
MCB3001           
MCB3002           
MCB4001           
MCB4002           
MBT2002           
MCB2002