Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik-Bilgisayar Programı Ana Sayfası

Matematik-Bilgisayar

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Matematik-Bilgisayar Bölümünün öğretim amaçları aşağıdaki şekilde listelenebilir:

 
ÖA-1
Matematik ve Bilgisayar bilimleri alanında ileri düzeyde teorik bilgileri, güncel programlama dillerini öğrenmiş,
ÖA-2
bilgisayarın matematiksel altyapısını kavramış,
ÖA-3
gerçek yaşamda karşılaşılan disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği ve bilgisayarı kullanabilen,
ÖA-4
etik değerleri özümsemiş,
ÖA-5
araştırma ve geliştirmeye önem veren,
ÖA-6
hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş,
ÖA-7
dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip


uzman bireyler yetiştirmektir.

Kuruluş

9 Temmuz 1997 tarih ve 4281 sayılı kanun ile faaliyete geçen Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ilk kurulan fakültelerinden birisidir.

Kurucu dekanlık görevini 1 Eylül 1997 tarihinde üstlenen Prof. Dr. Çetin Bolcal, bu görevini 2001 tarihinde Prof. Dr. Latif Topaktaş’a devretmiştir. 2001-2004 yılları arasında Prof. Dr. Latif Topaktaş, 2004-2008 yılları arasında Prof. Dr. Dursun Koçer, 2008-2012 yılları arasında Prof. Dr. Atilla Özalpan, 2012-2013 yıllarında Prof. Dr. Erhan Güzel ve 2013-2017 yıllarında Prof. Dr. Ömür Ceylan tarafından yürütülen dekanlık görevi 2017 yılından itibaren de Prof. Dr. H. Ömer Karpuz tarafından başarı ile yerine getirilmektedir.

Matematik-Bilgisayar Bölümü 1997 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşuyla birlikte Bölüm Başkanı ve Dekan Prof. Dr. Çetin Bolcal başkanlığında eğitim hayatına başlamıştır. Bölüm Başkanlığını, kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Bolcal sonrasında, sırasıyla 1998-2001 yılları arasında Prof. Dr. Latif Topaktaş, 2001-2004 yılları arasında Prof. Dr. Erol Balkanay, 2004-2010 Yılları arasında tekrar Prof. Dr. Latif Topaktaş, 2010-2016 yılları arasında Prof. Dr. Erhan Güzel ve 2016 yılından itibaren de Prof. Dr. Mert Çağlar yerine getirmektedir.

1997 yılında Şirinevler Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısı ile birlikte 1999 yılında Şirinevler Yerleşkesinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi binasına taşınmış olup, 2005 yılından itibaren de Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. Kurulduğu günden beri Matematik-Bilgisayar Bölümü, Matematik-Bilgisayar Lisans eğitiminin yanı sıra diğer fakültelerin de temel matematik derslerini yürütmektedir.

Matematik-Bilgisayar Bölümü, Fen-Bilimleri Enstitüsü çatısı altında 2000 yılından itibaren Yüksek Lisans, 2003 yılından itibaren de Matematik alanında Doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Matematik-Bilgisayar alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümün öğretim dili Türkçedir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin eğitim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarını, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tespit eder ve bu kontenjanlar Rektörlük aracılığı ile ilgili kurumlara bildirilir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya YÖK kararlarına göre yapılır.
Merkezî Yerleştirmede adaylar Matematik-Bilgisayar Bölümü’ne, LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) veya DGS (Dikey Geçiş Sınavı) puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafında yerleştirilir.
LYS Puanına Göre Yerleşme:
Bölümünüze MF-1 puanı göz önünde bulundurularak çeşitli oranlarda burslu ve katkı paylı olmak üzere dört grupta öğrenci alınmaktadır.

Program Adı

2017 Kontenjan

2016 Başarı Sırası

2016 Taban Puanı

Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu)

25

281000

227,2765

Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu)

15

183000

273,46942

Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu)

10

96000

343,64171

DGS Puanına Göre Yerleşme:
Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Matematik-Bilgisayar Bölümü’ne kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler 19 Şubat 2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve 25 Ağustos 2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidirler. Matematik-Bilgisayar Bölümü’ne Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir:

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilişim ve İletişim Teknolojisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar

Mobil Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Program Adı

Puan Türü

2016 Kontenjan

2016 Taban Puanı

Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu)

SAY

1

299,85962

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Bölümümüze yerleştirilmesi halinde, ders muafiyet talebinin öğrenci tarafından Üniversitemize ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir. Ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, bölüm  tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilen sonuç, öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınmaz. İntibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 30’a bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni öğretim süresinden düşülür. Bu öğrencilerin, o yarıyılda öğrenim gören öğrencilerin sorumlu olduğu ders planına tabi olarak, intibak ettirilen programın kalan derslerini, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirmeleri gerekir.
Yatay Geçiş ile Yerleşme:
Yatay geçişlerde kabul ve kayıt, 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişle Bölüme gelen öğrencilerin daha önce devam ettikleri programda aldıkları dersler, içerikleri ve başarı durumları, Bölüm’de oluşturulan İntibak Komisyonu tarafından incelenerek, eşdeğerliği uygun bulunan dersler belirlendikten sonra Bölümde uygulanan ders programından almaları gereken derslere kayıtları yapılmaktadır. 
Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilip ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya program tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır. Buna göre intibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni eğitim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde basarı ile bitirilmesi gerekir.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulleri:
Matematik-Bilgisayar Programına, İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi uyarınca yabancı uyruklu öğrenci de alınmaktadır. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 18 Mart 2009 tarihli toplantısında alınan “yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkânının verilmesi kararı” uyarınca, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların son şekli dikkate alınarak hazırlanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt kabul yönergesi için tıklayınız.
Matematik-Bilgisayar Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Çift Anadal - Yandal

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.
Lisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve ÇAP’tan mezun olabilmeleri için, ÇAP’ta aldıkları dersler de dâhil olmak üzere, en az 3.00 GNO koşulu aranır. Tüm ÇAP eğitimi süresince, bir akademik yılsonunda öğrencilerin GNO’ları, bir defaya mahsus olmak üzere, 2.75’e kadar düşebilir. Bunun dışında, GNO’ları 2.75’in altına düşen öğrenciler, ÇAP programından çıkarılırlar. Özel durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
ÇAP, programı oluşturmak isteyen bölümlerin/programların başvurusu, Fakülte/Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. ÇAP programının mezuniyet kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün/programın mezuniyet kredisinden en az 30 kredi daha çok olmalıdır.
Gerekli koşulları sağlayan Bölümümüz öğrencileri üniversitemizin aşağıda listelenen tüm lisans programları ile ÇAP yapabilirler:

Fakülte

Bölüm

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat
İşletme (İngilizce/Türkçe)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret (İngilizce/Türkçe)
Girişimcilik

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce/Türkçe)

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı
Sanat Yönetimi
İletişim Sanatları
Sinema ve Televizyon
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Yeni Medya ve İletişim
Çizgi Film ve Animasyon

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce/Türkçe)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce/Türkçe)

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Temel Eğitim Bölümü
Matematik-Bilgisayar Bölümünde ÇAP yapacak olan Üniversitemiz öğrencileri bir program dahilinde Bölümümüz derslerine katılım gösterirler. Matematik-Bilgisayar Bölümünde ÇAP yapacak öğrenciler için belirlenmiş Ders Planı için tıklayınız.
İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak ana dal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencileri, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilirler.
Yandal programı, programı oluşturmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. Yandal programı, ortak dersleri kapsamaz ve en az 18 krediden oluşur. 18 kredi içinde, iki ders zorunlu olarak belirtilir. Bu mecburi iki ders; çok çeşitli bölümlerden gelebilecek tüm talepleri karşılayabilmek amacı ile program koordinatörü ve öğrenci danışmanının önerileri göz önüne alınarak 6 ders arasından seçilir.
Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. Yandal programındaki derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, ilgili bölüm başkanı tarafından bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü, öğrencilerin lisans program danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Gerekli koşulları sağlayan Bölümümüz öğrencileri Üniversitemiz bünyesindeki tüm bölümlerin Yandal programlarına katılabilirler. Ayrıca Üniversitemizde yeralan herhangi bir Bölümün öğrencisi de Matematik-Bilgisayar Bölümünün Yandal Programından faydalanabilir.

Staj

Matematik-Bilgisayar Bölümünde staj zorunlu değildir. Öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler. Matematik-Bilgisayar Bölümü Öğrencileri aşağıda listelenen üniversitelerden birinde Erasmus öğrencisi olarak öğrenim görebilirler: 

• Stuttgart University, Almanya,
• Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaristan,
• University of Amsterdam, Hollanda,
Technological Education Institute (TEI) of Larissa, Yunanistan.Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik-Bilgisayar Bölümü mezunlarının aşağıdaki iş alanlarında çalışma imkanı vardır:

• herhangi bir faaliyet alanında hizmet veren kuruluşların bilgi işlem ve planlama departmanlarında
• programlama, sistem analizi, teknik destek, web tasarımı ve yazılımı gibi konularda uzmanlaşmış firmalarda
• bankacılık ve sigortacılık sektöründe
• borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında
• istatistik alanında uzmanlara ihtiyacı duyan firmalarda
• uzman olarak devlet kurumlarında
• akademisyen olarak üniversitelerde.

Üst Derece Programlara Geçiş

Matematik-Bilgisayar Bölümü’nden mezun olan öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Bilimleri Enstitüsü’nde Matematik-Bilgisayar alanında yüksek lisans ve Matematik alanında doktora düzeyinde eğitim alabilirler. Ayrıca, Erasmus öğrenci hareketlilik programı kapsamında lisansüstü eğitimlerinin belli bir kısmını yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede tamamlayabilirler. Bununla beraber kabul koşullarını sağladıkları takdirde yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimi alabilirler.

Sunulan Olanaklar

Bölümümüzde üç profesör, üç doçent, sekiz yardımcı doçent, üç araştırma görevlisi doktor, üç araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Etkinlikleri

29 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen olan "5th Cemal Koç Algebra Days" ile ilgili bilgilere ulaşmak için https://www.iku.edu.tr/15/2441/home.html sitesini ziyaret ediniz.


Bölüm seminerleri kapsamında yapılan konuşmaların listesi ve konuşam özetleri aşağıdaki gibidir: 

12 Nisan 2017

 

Mine ÇAĞLAR, Koç Üniversitesi

YAYILIM DENKLEMLERİNİN STOKASTİK AKIŞLARLA İLGİLİ ZAYIF ÇÖZÜMLERİ

5 Nisan 2017

 

S. Khalid Nauman, King Abdulaziz University 

A JOURNEY FROM GROUPS AND RİNGS TO GRAPHS AND CODES

1 Mart 2017

 

Songül ESİN, Özyeğin Üniversitesi 

SOME RECENT WORK ON LEAVITT PATH ALGEBRAS

8 Şubat 2017  

 

Özgür MARTIN, Mimar Sinan Üniversitesi

DISJOINT DYNAMICS OF LINEAR OPERATORS

7 Aralık 2016

 

Mohan RAVİCHANDRAN, Mimar Sinan Üniversitesi

SOME QUESTİONS IN GEOMETRIC FUNCTIONAL ANALYSIS,

ANALYTIC THEORY OF POLYNOMIALS AND CONVEX GEOMETRY

16 Kasım 2016

 

Meral TOSUN, Galatasaray Üniversitesi

ON A RESOLUTION OF NON-ISOLATED SINGULARITIES OF SURFACES

2 Kasım 2016

 

Atabey KAYGUN, İstanbul Teknik Üniversitesi

CEBİR/KOCEBİR DUALİTESİ VE BUNUN SONUÇLARI

19 Ekim 2016

 

Murat ÖZAYDIN, University of Oklahoma

AN INTRODUCTION TO GLOBAL TOPOLOGICAL ROBOTICSİletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE 
Tel : +90 212 498 43 61
Faks : +90 212 465 83 10
E-posta : matbil@iku.edu.tr
Web : www.iku.edu.tr/matbil