Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB1001 Analiz I Z 2/2/0 6
MB1002 Lineer Cebir Z 2/2/0 5
MB1003 Soyut Matematik Z 2/2/0 6
MB1004 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Z 2/2/0 6
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB2001 Analiz II Z 2/2/0 6
MB2002 Analitik Geometri Z 2/2/0 6
MB2003 Programlama Dilleri I Z 2/2/0 5
MB2004 Bilgisayar Algoritmalarına Giriş Z 2/2/0 6
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB3001 Analiz III Z 2/2/0 6
MB3002 Cebir I Z 2/2/0 6
MB3003 Diferansiyel Denklemler I Z 2/2/0 5
MB3004 Programlama Dilleri II Z 2/2/0 6
MB3005 Görsel Programlama I Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dışı (SAD) dersler arasından en az 2 AKTS'lik ders seçilecektir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB4001 Analiz IV Z 2/2/0 6
MB4002 Cebir II Z 2/2/0 6
MB4003 Diferansiyel Denklemler II Z 2/2/0 5
MB4004 Olasılık ve İstatistik Z 2/2/0 6
MB4005 Görsel Programlama II Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dışı (SAD) dersler arasından en az 2 AKTS'lik ders seçilecektir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB5001 Ayrık Matematik Z 2/2/0 5
MB5002 Nümerik Analiz Z 2/2/0 5
MB5003 Veri Yapıları Z 2/2/0 5
MB5004 Fizik I Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersleri arasından MB5XXX kodlu olanlardan en az 10 AKTS'lik ders seçilecektir.
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB6001 Sayılar Teorisi I Z 2/2/0 5
MB6002 Algoritma Analizi ve Tasarımı Z 2/2/0 5
MB6003 İşletim Sistemleri Z 2/2/0 5
MB6004 Fizik II Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersleri arasından MB6XXX kodlu olanlardan en az 10 AKTS'lik ders seçilecektir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB7001 Reel Analiz I Z 2/2/0 5
MB7002 Sistem Analizi Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 20
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersleri arasından MB7XXX kodlu olanlardan en az 20 AKTS'lik ders seçilecektir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB8001 Fonksiyonel Analiz Z 2/2/0 5
MB8002 Internet Teknolojileri ve Web Programlama Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 20
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersleri arasından MB8XXX kodlu olanlardan en az 20 AKTS'lik ders seçilecektir.
Temel Bilimler Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBT1001 Matematik I TBD 4/0/0 7
MBT1002 Matematik II TBD 4/0/0 7
MBT1003 Matematik III TBD 4/0/0 7
MBT1004 Lineer Cebir TBD 4/0/0 6
MBT1005 Diferansiyel Denklemler TBD 4/0/0 6
MBT1006 Ayrık Matematik TBD 4/0/0 6
MBT1007 Olasılık ve İstatistiğe Giriş TBD 4/0/0 6
MBT1008 Sayısal Yöntemler TBD 4/0/0 6
MBT2001 Matematik TBD 3/0/0 5
MBT2002 Mimarlık için Matematik TBD 3/0/0 3
MBT3001 Genel Matematik I TBD 2/2/0 5
MBT3002 Genel Matematik II TBD 2/2/0 5
MBT4001 Temel Matematik I TBD 2/2/0 5
MBT4002 Temel Matematik II TBD 2/2/0 5
MCB1001 Matematik I TBD 4/0/0 7
MCB1002 Matematik II TBD 4/0/0 7
MCB1003 Matematik III TBD 4/0/0 7
MCB1004 Lineer Cebir TBD 4/0/0 6
MCB1005 Diferansiyel Denklemler TBD 4/0/0 6
MCB1006 Ayrık Matematik TBD 4/0/0 6
MCB1007 Olasılık ve İstatistiğe Giriş TBD 4/0/0 6
MCB1008 Sayısal Yöntemler TBD 4/0/0 6
MCB2001 Matematik TBD 3/0/0 5
MCB2002 Mimarlık için Matematik TBD 3/0/0 3
MCB3001 Genel Matematik I TBD 2/2/0 5
MCB3002 Genel Matematik II TBD 2/2/0 5
MCB4001 Temel Matematik I TBD 2/2/0 5
MCB4002 Temel Matematik II TBD 2/2/0 5
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB5005 Analiz V SA 2/2/0 5
MB5006 Cebir III SA 2/2/0 5
MB5007 Diferansiyel Geometri SA 2/2/0 5
MB5008 Uygulamalı İstatistik SA 1/2/0 5
MB5009 Veritabanı Yönetim Sistemleri SA 2/2/0 5
MB5010 Bilgisayar Donanımı SA 3/0/0 5
MB5011 Finans Matematiği Uygulamaları SA 1/2/0 5
MB6005 Kompleks Analiz I SA 2/2/0 5
MB6006 Hesaplama Teorisi SA 2/2/0 5
MB6007 Veri Madenciliği SA 3/0/0 5
MB6008 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler SA 2/2/0 5
MB6009 Aktüerya Matematiği I SA 2/2/0 5
MB6010 Nesne Yönelimli Programlama SA 1/2/0 5
MB6011 Veri Analizi SA 1/2/0 5
MB7003 Cebir IV SA 2/2/0 5
MB7004 Kompleks Analiz II SA 2/2/0 5
MB7005 Topoloji SA 2/2/0 5
MB7006 Aktüerya Matematiği II SA 2/2/0 5
MB7007 Matematik Felsefesi SA 1/2/0 5
MB7008 Bilgisayarda Grafik SA 2/2/0 5
MB7009 Proje SA 3/0/0 5
MB7010 Zaman Serileri SA 1/2/0 5
MB7011 Paket Programlar ve Uygulamaları SA 1/2/0 5
MB7012 Graf Kuramına Giriş SA 1/2/0 5
MB7013 Sayısal Uygulamalar SA 1/2/0 5
MB8003 Sayılar Teorisi II SA 2/2/0 5
MB8004 Kodlama Kuramı SA 3/0/0 5
MB8005 Bilgisayar Ağları SA 2/2/0 5
MB8006 Optimizasyon SA 2/2/0 5
MB8007 Kriptografi ve Ağ Güvenliği SA 2/2/0 5
MB8008 Regresyon Analizi SA 2/2/0 5
MB8009 Yapay Zeka SA 2/2/0 5
MB8010 Reel Analiz II SA 2/2/0 5
MB8011 Matematiksel Mantık SA 1/2/0 5
MB8012 Olasılık ve Ölçü Teorisi SA 1/2/0 5
MB8013 Yazılım Geliştirme SA 1/2/0 5
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3