Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bilgisayarda Grafik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB7008 Bilgisayarda Grafik 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Öğrencilere bilgisayarda grafiğin temel kavramlarını öğretmek ve OpenGL kütüphanesini kullanarak 2 ve 3 boyutlu temel grafik uygulamaları geliştirmelerine olanak tanımak.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Temel lineer cebir bilgisi, C/C++ dilinde temel programlama bilgisi ve kaynakları takip edebilme açısından temel düzeyde ingilizce bilgisi gerekli ve yeterlidir.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent ÇUHACI
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders henüz açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Yok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Konu anlatımı

- Bilgisayar laboratuvarında C/C++ ile uygulama geliştirme

 
Temel Kaynaklar - Hearn Baker, Computer Graphics with OpenGL, 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2004.

- Richard S. Wright, Jr. and Benjamin Lipchak, OpenGL Superbible, 3rd ed., Sams Publishing, 2005.

Diğer Kaynaklar - Francis S. Hill, Computer Graphics Using OpenGL, 3rd ed., Prentice‐Hall, 2006.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bilgisayarda grafik sistemlerine ve uygulamalarına genel bakış, koordinat gösterimleri Sözlü anlatım
2. Hafta OpenGL : Açık Grafik Kütüphanesi'ne giriş Sözlü anlatım, uygulama
3. Hafta Temel grafik tarama algoritmaları : düz çizgi , daire ve eğri çizimleri Sözlü anlatım, uygulama
4. Hafta OpenGL'de nokta, çizgi, renk ve fırça fonksiyonları Sözlü anlatım, uygulama
5. Hafta 2-boyutlu geometrik dönüşümler-I Sözlü anlatım
6. Hafta OpenGL ile 2-boyutlu görüntüleme Uygulama
7. Hafta 3-boyutlu geometrik dönüşümler-I Sözlü anlatım
8. Hafta Yıl içi sınavı Sınav
9. Hafta Spline eğrileri ve 3-boyutlu görüntülemenin matematiği Sözlü anlatım
10. Hafta OpenGL ile 3-boyutlu görüntüleme Sözlü anlatım
11. Hafta Etkileşimli girdi yöntemleri ve grafiksel kullanıcı arabirimleri Sözlü anlatım, uygulama
12. Hafta Renk modelleri ve uygulamaları Sözlü anlatım, uygulama
13. Hafta Aydınlatma modelleri, yüzey kaplama yöntemleri Sözlü anlatım, uygulama
14. Hafta Bilgisayar canlandırması Sözlü anlatım
15. Hafta Final Haftası Sınav
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Final 1 50


ÖÇ-1Daha önce öğrenmiş olduğu temel matematik bilgilerini hatırlayarak bilgisayar grafiğinin temelindeki matematiği öğrenir ve algoritmaları uygulayabilir.
ÖÇ-2OpenGL açık kaynak kodlu grafik kütüphanesini kullanarak bilgisayar grafiği uygulamaları geliştirir.
ÖÇ-3İki boyutta ve üç boyutta nesne gösterilimlerinin ve nesnelere uygulanabilecek dönüşümlerin ne şekilde gerçeklendiğini öğrenir.
ÖÇ-4Nesnelerin yüzeylerinin poligonlardan oluştuğunu ve bunu kullanarak gerçekçi saklı yüzeyler oluşturulabildiğini öğrenir.
ÖÇ-5Geliştirdiği bilgisayar grafiği uygulamalarına kullanıcı arabirim cihazlarını kullanarak kullanıcı tarafından girdi aktarabilmesini sağlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5