Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Nesne Yönelimli Programlama

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB6010 Nesne Yönelimli Programlama 1/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Öğrencilere nesneye yönelik programlamanın ilkelerini ve JAVA programlama dilini öğreterek bu dil ile nesne yönelimli programlar ve web uygulamaları (applet) geliştirebilmelerini sağlamak.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Temel programlama bilgisi ve kaynakları takip edebilme açısından temel düzeyde ingilizce bilgisi gerekli ve yeterlidir.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent CUHACI
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, Bilg. Lab. I, 13:00-15:00 Perşembe, Bilg. Lab. I, 15:00-17:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Levent CUHACI, ofis saatleri : Salı, 13:00-15:00, ofis telefonu : 4359
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Ders anlatımı

- Görsel sunum

- Bilgisayar laboratuvarında Java ile uygulama geliştirme
Temel Kaynaklar - Paul Deitel, Harvey Deitel, JAVA : How to Program (Late Objects Version), 8th ed., Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, NJ, 2010.
Diğer Kaynaklar - Cay Horstmann, Big Java, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc,  2006. 

- Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Data Structures and Algorithms in JAVA, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc,  2006.

- Jeff Magee, Jeff Kramer, Concurrency : State Models & Java Programming, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West  Sussex, England, 2006.

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta JAVA Programalama Diline Giriş Sözlü anlatım ve görsel sunum
2. Hafta JAVA Uygulamaları ve JAVA Appletleri Sözlü anlatım, uygulama
3. Hafta Program Kontrol Yapıları Sözlü anlatım, uygulama
4. Hafta Diziler, Karakter Katarları Sözlü anlatım, uygulama
5. Hafta Nesne Yönelimli Programlamanın Temelleri, Sınıf ve Nesne Kavramları Sözlü anlatım, uygulama
6. Hafta Sınıf Türetme ve Miras Sözlü anlatım, uygulama
7. Hafta Çok Şekillilik Sözlü anlatım, uygulama
8. Hafta Ara Sınav I Sınav
9. Hafta İç Sınıflar, Arabirimler Sözlü anlatım, uygulama
10. Hafta Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) Sınıfları Sözlü anlatım, uygulama
11. Hafta Hata Kotarımı Sözlü anlatım, uygulama
12. Hafta Ara Sınav II Sınav
13. Hafta Java ile Çok İzlekli Programlama Sözlü anlatım, uygulama
14. Hafta Java ile Veritabanı Bağlantısı Sözlü anlatım, uygulama
15. Hafta Final Haftası Sınav
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 60
Final 1 40


ÖÇ-1Programlama konusunda daha önce öğrenmiş olduğu programlama dillerini hatırlar ve Java programlama dilinin bu diller ile olan temel farklarını tanımlar.
ÖÇ-2Java programlama dilinin sözdizim ve anlam kurallarını öğrenerek bu dilde program geliştirir.
ÖÇ-3Nesneye yönelik programlamanın temel ilkelerini tanımlar, böylelikle programlama projelerini modüler ve yönetilmesi kolay bir yaklaşımla tasarlar.
ÖÇ-4Java programlama dili ile çok izlekli uygulamalar geliştirir.
ÖÇ-5Web sayfalarına gömülebilen Java uygulamaları tasarlar ve geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5