Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yazılım Geliştirme

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MB8013 Yazılım Geliştirme 1/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Nesne yönelimli programlama tekniğinin temel özelliklerini öğrenmek.

Java ile nesne yönelimli programlama modelinde uygulama geliştirmek.

Java'nın standard sınıf hiyerarşisini öğrenmek ve çok kullanılan sınıflar ile uygulamalar geliştirmek.

Verilen problemlere uygun yeni sınıflar geliştirmek.

Java ile görsel programlama uygulamaları geliştirmek.


Ön Koşullar Temel programlama bilgisine sahip olmak.
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent CUHACI
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 10:00-13:00, B2 katı FEF PC Lab-2
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Levent Cuhacı, Pazartesi 15:00-17:00.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersler 1 saat teori ve 2 saat uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir. Kullanılacak olan yazılımlar :

* Java SDK

* Eclipse IDE for Java
Temel Kaynaklar Java: How to Program, 9th edition, Deitel&Deitel, 2011.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Java programalama dilinin tarihçesi, Java'nın özellikleri. Teorik
2. Hafta Java'da sınıf kavramı Teorik + Lab.
3. Hafta Karar ve döngü yapıları Lab.
4. Hafta Java'da diziler Lab.
5. Hafta Java'da String sınıfı ve metodları Lab.
6. Hafta Java ile kullanıcı tanımlı sınıflar ve metodlar oluşturma Lab.
7. Hafta Soyut (abstract) sınıf ve metodlar Lab.
8. Hafta Ara Sınav Sınav
9. Hafta Kalıtım (inheritance) Lab.
10. Hafta Çok şekillilik (polymorphism) Lab.
11. Hafta Java ile JFrame sınıfından türetilmiş GUI uygulamaları geliştirmek. Lab.
12. Hafta Java'da olay güdümlü programlama (events, event listeners) Lab.
13. Hafta Fare (mouse) ve klavye (keyboard) denetimli kullanıcı etkileşimi Lab.
14. Hafta Java'da izlekler (threads) ve çoklu programlama. Lab.
15. Hafta Final sınavı Sınav
16. Hafta Final sınavı Sınav
17. Hafta Final sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 50


ÖÇ-1Öğrenciler, nesne yönelimli programlama tekniğinin özelliklerini öğrenecekler.
ÖÇ-2Öğrenciler, verilen bir problemin çözümü için yeni sınıflar geliştirebilecek ve bu sınıfları kullanarak NYP tekniğini kullanan uygulamalar geliştirebilecekler.
ÖÇ-3Öğrenciler Java ile görsel programlama uygulamaları geliştirebilecekler.
ÖÇ-4Öğrenciler, Java'da kullanıcı etkileşimli programlar geliştirmeyi öğrenecekler.
ÖÇ-5Öğrenciler, Java'nın oldukça geniş olan sınıf kütüphanelerinde ihtiyaç duydukları sınıfları arayıp bulabilecek ve bu sınıfların dokümante edilmiş metodlarını kullanabilecekler.
ÖÇ-6Öğrenciler, izlek (thread) kavramını ve Java ile çoklu programlama modelinin temellerini öğrenecekler.
Program Çıktıları
PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6